Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Zapytanie cenowo – ofertowe w celu zamówienia na usługę hotelarsko – restauracyjną wraz z wynajęciem sali w dniach 10-11 grudzień  2018 r.

W związku z organizacja 2 – dniowego szkolenia dla Lokalnych Grup Działania z terenu województwa lubelskiego w terminie 10 – 11.12.2018 r. proszę o przedstawienie oferty cenowej na usługę noclegową dla 40 uczestników wraz z pełnym wyżywieniem (śniadanie, 2x obiady – składające się z pierwszego dania, drugiego dania oraz deseru, kolacja, napoje do posiłków, serwis kawowy przez cały czas trwania szkolenia) oraz wynajęciem sali.

Wykonawca powinien zapewnić salę z rzutnikiem multimedialnym, nagłośnieniem i miejscami siedzącymi. Usługa noclegowa dotyczy 10 pokoi jednoosobowych oraz 15 pokoi dwuosobowych wraz ze śniadaniem, kolacją i dwoma obiadami, serwisem kawowym dostępnym przez cały czas trwania szkolenia. Proszę również o podanie ceny od osoby z rozbiciem na:  usługę hotelarską wraz ze śniadaniem, obiad, kolacje i serwis kawowy, sale. Płatność za usługę nastąpi po realizacji całego przedsięwzięcia.

Charakter zamówienia, względy organizacyjne, techniczne i ekonomiczne wymagają by sala szkoleniowa oraz usługa restauracyjna i hotelarska znajdowały się w jednym obiekcie.

Miejsce realizacji zamówienia: Teren Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw Plus”

Oferty należy przesłać na adres e-mail: katarzyna.frankiewicz@lubelskie.pl do dnia 29  listopada 2018 r. do godziny 14:30.

Kontakt: 81 44 16 873

                                                              data wprowadzenia: 27.11.2018 r


  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i realizacja projektu pt. „Warsztaty dotyczące produktu regionalnego i wyrobów rękodzieła” dla 120 osób.

Termin realizacji zamówienia:  w okresie od 15.10. 2018 r. do 19.10.2018r.
Miejsce realizacji zamówienia:  - Na terenie gminy Biłgoraj oraz gminy Księżpol

Warsztaty produktu regionalnego winny się odbyć w miejscu, które jest dobrym przykładem upowszechniania dobrych praktyk w zakresie promocji produktów wpisanych na listę produktów tradycyjnych wraz z degustacją produktów tradycyjnych. Natomiast warsztaty rękodzieła na sali, która posiada odpowiednie zaplecze do wykonania rękodzieła. Miejsce prowadzenia warsztatów winno zapewniać możliwość równoczesnego prowadzenia zajęć oraz serwowania poczęstunku (w tym przerw kawowych). Sala musi spełniać następujące wymogi dotyczące wyposażenia: sala winna być przystosowana do prowadzenia zajęć dla min. 60 osób, wyposażona w stoliki i krzesła dla uczestników. Winna być odpowiednio oświetlona (światło dzienne oraz oświetlenie sztuczne) oraz ogrzana. 

Przewidywana liczba osób biorących udział w warsztatach: 2x60 osób

Warsztaty winny odbywać się dzień po dniu.

Wykonawca zapewni opracowanie programu i prezentacji merytorycznej całego projektu. Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie rzeczowego programu warsztatów dotyczącego produktów tradycyjnych wykorzystujących lokalne zasoby regionalne z terenu województwa lubelskiego. Uczestnikami warsztatów kulinarnych będą  przetwórcy z terenów wiejskich i ich pracownicy, Koła Gospodyń Wiejskich oraz samorządowcy. Prezentacja merytoryczna będzie formą szkolenia teoretycznego w formie warsztatowej z zakresu:

Warsztaty rękodzieła

Warsztaty kulinarne (przygotowywanie lokalnych potraw wpisanych na listę produktów tradycyjnych z terenu województwa lubelskiego prowadzoną przez MRiRW) wraz z omówieniem współczesnych metod marketingu produktów tradycyjnych


Szczegółowy program projektu, a także  prezentacja merytoryczna wymaga akceptacji Zamawiającego. Wszystkie materiały wykorzystane podczas projektu muszą zostać oznaczone logotypami zgodnie z Księgą Wizualizacji znaku PROW na lata 2014 -2020i informacją o źródle finansowania.
Wykonawca przygotuje program oraz musi zapewnić co najmniej 3 osoby, które przygotują  i przeprowadzą warsztaty:

- osoba prowadząca warsztaty winna posiadać umiejętność zaprezentowania różnych form kultywowania tradycji ludowych poprzez wykonanie rękodzieła;
- osoba musi posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w branży gastronomicznej, prowadzeniu warsztatów, szkoleń;
- posiadać tytuł mistrza kucharskiego i mistrza cukiernictwa;
osoba winna mieć 5 letnie doświadczenie trenerskie w prowadzeniu szkoleń z zakresu marketingu produktów;
- winna udokumentować przeprowadzenie co najmniej 5 szkoleń z zakresu marketingu i sprzedaży produktów.

Rekrutacja uczestników projektu.

Zamawiający informuje Wykonawcę, iż rekrutacja uczestników projektu przeprowadzona zostanie przez Wykonawcę.

Poczęstunek dla uczestników 60 osób składający się z : serwisu kawowego (kawa, herbata, soki, woda, ciasto),obiadu dwudaniowego (danie pierwsze zupa min. 450 ml, danie drugie składające się z jednorodnej sztuki mięsa o wadze 150 gram oraz z dodatków typu ziemniaki, o wadze 150 gram i sałatki o wadze 150 gram), deseru. Danie dla wegetarian składające się z zupy, drugiego dania i deseru.

Zorganizowanie 2 warsztatów:

Warsztaty rękodzieła

-  Warsztaty skierowane będą do grupy 60 osób;
- Warsztaty winny zostać przeprowadzone w wymiarze 5 godzin lekcyjnych i  składać się będą z części teoretycznej i praktycznej;
- Wykonawca zapewni 1 osobę do prowadzenia warsztatów rękodzieła;
- Wykonawca zapewni salę, oraz pomieszczenia na warsztaty;
- Warsztaty dotyczące rękodzieła artystycznego zostaną przeprowadzone przez wykwalifikowanego instruktora/instruktorkę z zakresu rękodzielnictwa ludowego, który zaprezentuje różne formy kultywowania tradycji ludowych poprzez wykonywanie rękodzieła. W ramach zajęć warsztatowych uczestnicy wykonają przykładowe produkt rękodzielniczy. 

 

Warsztaty dotyczące produktu regionalnego

Warsztaty skierowane będą do grupy 60 osób;
- Warsztaty winny zostać przeprowadzone w wymiarze 5 godzin lekcyjnych i   składać się będą z części teoretycznej i praktycznej;
- Wykonawca zapewni 1 osobę do prowadzenia warsztatów produktu tradycyjnego;
- Wykonawca zapewni salę, oraz pomieszczenia na warsztaty;

Warsztaty dotyczące produktu tradycyjnego będą obejmowały: omówienie przez instruktora/wykładowcę różnic pomiędzy produktami tradycyjnymi, regionalnymi, lokalnymi czy ekologicznymi. Przedstawi on uczestnikom jak wygląda procedura rejestracji produktów tradycyjnych a następnie na podstawie wybranego produktu tradycyjnego  przedstawi  wszystkim proces przygotowania omawianego produktu i przygotuje go na kuchni (bez udziału uczestników). Produkt ten będzie do degustacji na zakończenie warsztatów.

- Wykonawca zapewni produkty spożywcze do realizacji warsztatów kulinarnych – produkty powinny uwzględniać lokalnych producentów, wytwórców oraz liczbę osób na warsztatach.


Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną z każdego rodzaju przeprowadzonych warsztatów minimum 50 zdjęć, w tym 10 zdjęć z dobrze widoczną wizualizacją PROW 2014-2020, listę obecności uczestników każdego z warsztatów na wzorze przekazanym przez Zamawiającego.

Proszę o przesłanie oferty cenowej e-mail na adres: pawel.chyla@lubelskie.pl  wraz ze wskazaniem miejsca realizacji warsztatów, oraz cv dokumentujące kwalifikacje osób prowadzących warsztaty do dnia 08.10.2018 r.

                                                          data wprowadzenia: 05.10.2018 r.


Zapytanie cenowo – ofertowe w celu zamówienia na usługę restauracyjną wraz z wynajęciem sali w dniu 8 października  2018 r. dla 120 osób.

W związku z organizacją 1 – dniowej konferencji  w terminie 8 października 2018 r. proszę o przedstawienie oferty cenowej na usługę restauracyjną dla 120 osób składająca się obiadu   (pierwsze danie - zupa, drugie danie do wyboru danie mięsne oraz wegetariańskie, deser, napoje do posiłku), serwis kawowy przez cały czas trwania konferencji oraz wynajęcie sali.

Wykonawca powinien zapewnić salę z rzutnikiem multimedialnym, nagłośnieniem i miejscami siedzącymi dla 120 osób. Wykonawca zapewni bezpłatny parking oraz szatnię dla 120 osób.

Charakter zamówienia, względy organizacyjne, techniczne i ekonomiczne wymagają by sala szkoleniowa oraz usługa restauracyjna znajdowały się w jednym obiekcie.

Miejsce realizacji zamówienia: Lublin.

Oferty należy przesłać na adres e-mail: katarzyna.frankiewicz@lubelskie.pl do dnia 03 października 2018 r. do godziny 14:30.

Kontakt: 81 44 16 873

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

                                                            data wprowadzenia: 02.10.2018 r.


Zapytanie  ofertowe na wybór wykonawcy na realizacje zadania dotyczącego składu i druku publikacji, która będzie się składać z 80 stron (+/- 10 stron), plus okładka 4 strony.

 Opis przedmiotu zamówienia:

Skład i druk publikacji, która będzie składać się z 80 stron (+/- 10 stron), plus okładka 4 strony. Rodzaj druku offset, wielokolorowy (4+4). Oprawa klejona, wielokolorowa (4+0). Nakład 1000 sztuk, format B5. Papier środka: kreda błyszcząca, gramatura 115g/m². Papier okładki kreda błyszcząca gramatura 200g/m² zadruk 4+0, okładka niefoliowana. Na okładce lakier UV. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia papieru o większej gramaturze. Publikacja będzie posiadała nadany Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki – ISBN, który nada wyłoniony oferent.

Dodatkowe warunki:

Wykonawca zamówienia będzie zobowiązany do umieszczenia na stronie tytułowej publikacji zgodnie z rozporządzeniem 808/2014 oraz Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020 następujące elementy zaczynając od lewej strony:

-  logo UE wraz z napisem poniżej flagi „Unia Europejska”

- logo Lubelskie Smakuj Życie;

- logo KSOW

- logo PROW 2014-2020

Poniżej logotypów należy umieścić slogan:

„„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Publikacja opracowana przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

•  Wykonawca w uzgodnieniu przygotuje wizualizacje graficzną projektu publikacji.

• Wykonawca przekaże zamawiającemu gotowy projekt publikacji do akceptacji przed wydrukiem.

• Wykonawca zobowiązuje się do nanoszenia w publikacji przekazanych przez Zamawiającego poprawek.

• Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonywanego Przedmiotu umowy na wszystkich polach eksploatacji, wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.). W szczególności zamawiający uzyskuje prawo do nieograniczonego korzystania, rozporządzania i rozpowszechniania działem.

 

Harmonogram realizacji zamówienia:

Zadanie zostanie zrealizowane w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego materiałów do publikacji. Po wydruku należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 3, piętro VI, pokój 607.

Oferty należy przesłać na adres e-mail: katarzyna.frankiewicz@lubelskie.pl do dnia 18 września 2018 r.

Kontakt: 81 44 16 873

Kryterium oceny: Cena 100 %. Cena netto plus VAT najtańszej oferty.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i kadrowy niezbędne do należytego świadczenia usługi, której dotyczy przedmiot zamówienia.

Zamawiający informuje Wykonawcę, że przedmiot zamówienia jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020, Schemat II.

 

                                                                 data wprowadzenia: 12.09.2018 r.


Zapytanie cenowo – ofertowe w celu zamówienia na usługę opracowania, wydania oraz dostarczenia publikacji pt.: „Kalendarz imprez 2019– dobre praktyki na obszarach wiejskich”.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne oraz wydruk publikacji w formie kalendarza książkowego zawierającego wydarzenia, które zaplanowane są w Województwie Lubelskim w 2019 roku w poszczególnych miesiącach oraz przepisy na potrawy tradycyjne i regionalne z Regionu Lubelskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- format B5;

- ilość stron : około 80 w tym około 30 stron z przepisami i zdjęciami;

- druk offset, wielokolorowy;

- papier: 68 g/m², biały;

- wykończenie: oprawa szyta, wstążka w kolorze białym z logotypami;

- wkładki: dwie dwustronicowe kolorowe wkładki;

- oprawa/okładka: papier okładki kreda błyszcząca gramatura 200 g/m² zadruk 4+0. Na okładce lakier UV, okładka niefoliowana;

- nakład: 1000 szt.

Wykonawca zamówienia będzie zobowiązany do umieszczenia na stronie tytułowej publikacji zgodnie z rozporządzeniem 808/2014 oraz Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020 następujące elementy zaczynając od lewej strony:

-  logo UE wraz z napisem poniżej flagi „Unia Europejska”

- logo Lubelskie Smakuj Życie;

- logo KSOW

- logo PROW 2014-2020

Poniżej logotypów należy umieścić slogan:

„„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Publikacja opracowana przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

•  Wykonawca w uzgodnieniu przygotuje wizualizacje graficzną projektu publikacji.

• Wykonawca przekaże zamawiającemu gotowy projekt publikacji do akceptacji przed wydrukiem.

• Wykonawca zobowiązuje się do nanoszenia w publikacji przekazanych przez Zamawiającego poprawek.

• Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonywanego Przedmiotu umowy na wszystkich polach eksploatacji, wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.). W szczególności zamawiający uzyskuje prawo do nieograniczonego korzystania, rozporządzania i rozpowszechniania działem.

• Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w nakładzie 1000 sztuk egzemplarzy do urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Marii Curie Skłodowskiej 3, piętro VI, pokój 6.607.

 

Oferty należy przesłać na adres e-mail: katarzyna.frankiewicz@lubelskie.pl do dnia 10  września 2018 r.

Kontakt: 81 44 16 873

                                             data wprowadzenia: 04.09.2018 r.


Zapytanie cenowo – ofertowe w celu zamówienia na usługę hotelarsko – restauracyjną wraz z wynajęciem sali w dniach 26-27 kwietnia 2018 r.

     W związku z organizacją 2 – dniowego szkolenia dla Lokalnych Grup Działania z terenu województwa lubelskiego w terminie 26 – 27 kwietnia 2018 r. proszę o przedstawienie oferty cenowej na usługę noclegową w hotelu minimum trzy – gwiazdkowym (***) dla 40 uczestników wraz z pełnym wyżywieniem (śniadanie, 2x obiady – składające się z pierwszego dania, drugiego dania oraz deseru, kolacja, serwis kawowy – wraz z napojami do posiłków) oraz wynajęciem sali szkoleniowej.

      Wykonawca powinien zapewnić salę z rzutnikiem multimedialnym, nagłośnieniem i miejscami siedzącymi. Usługa noclegowa dotyczy 8 pokoi jednoosobowych oraz 16 pokoi dwuosobowych (z oddzielnym węzłem sanitarnym w każdym pokoju) wraz ze śniadaniem, kolacją i dwoma obiadami, serwisem kawowym dostępnym przez cały czas trwania szkolenia. Proszę również o podanie ceny od osoby z rozbiciem na:  usługę hotelarską wraz ze śniadaniem, obiad, kolacje i serwis kawowy, sale. Płatność za usługę nastąpi po realizacji całego przedsięwzięcia.

     Charakter zamówienia, względy organizacyjne, techniczne i ekonomiczne wymagają by sala szkoleniowa oraz usługa restauracyjna i hotelarska znajdowały się w jednym obiekcie.

     Miejsce realizacji zamówienia: Teren Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” (gminy: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka, Wysokie, Zakrzew).

Oferty należy przesłać na adres e-mail: katarzyna.frankiewicz@lubelskie.pl do dnia 18 kwietnia 2018 r. do godziny 15:30.

Kontakt: 81 44 16 873

                                                                 data wprowadzenia: 10.04.2018 r.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilościowo-jakościowy): Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wykładu  na 3 szkoleniach i 1 konferencji pt. „Wsparcie alternatywnych form produkcji rolnej wobec ASF.

Tematy wykładów :

 „Metody i modele produkcji wołowiny”

Czas trwania wykładu – 1,5 h na szkoleniach i konferencji               

Miejsce realizacji zamówienia: - Konferencja i szkolenia będą  się odbywać w sali położonej na obszarze, który jest objęty problemem ASF.  

Zapytanie cenowo-ofertowe na przeprowadzenie wykładów na 3 szkolenia i 1 konferencji temat: „Metody i modele produkcji wołowiny” które odbędą się w dniach:

 

19.04.2018 r –Biała Podlaska

23.04.2018 r –Radzyń Podlaski

25.04.2018 r –Łęczna

27.04.2018 r –Włodawa                    

Przewidywana liczba osób biorących udział w szkoleniach i konferencji: Łącznie 300 osób

Termin realizacji zamówienia:

19.04.2018 r – na konferencję w Białej Podlaskiej dla 150 osób

23.04.2018 r – na szkolenie w Radzyniu Podlaskim dla 50 osób

25.04.2018 r – na szkolenie w Łęcznej dla 50 osób

27.04.2018 r - na szkolenie we Włodawie dla 50 osób

Wymogi stawiane wykładowcy:

-         Osoba prowadząca szkolenie winna posiadać wiedzę z zakresu wpisującego się w temat konferencji i szkoleń oraz co najmniej tytuł doktora z zakresu chowu i hodowli bydła mięsnego.

-         Osoba musi posiadać minimum 15 letnie doświadczenie w szkoleniach dla rolników w branży której dotyczy temat szkoleń i konferencji.

-         Osoba prowadząca wykłady winna udokumentować doświadczenie w przeprowadzeniu wykładów dla rolników.

-          Wykonawca zapewni  - prezentację,  przekaże ją Zamawiającemu przed szkoleniem.

 

Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy to  cena.

Proszę o przedstawienie oferty cenowej na powyższe zapytanie.

Ofertę należy złożyć na adres e- mail danuta.sobich@lubelskie.pl do dnia 16.04.2018 r

                                                              data wprowadzenia: 10.04.2018 r.


Zapytanie ofertowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilościowo-jakościowy): Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wykładu  na 3 szkoleniach i 1 konferencji pt. „Wsparcie alternatywnych form produkcji rolnej wobec ASF”

Tematy wykładów :

„Czynniki genetyczne warunkujące produkcję wołowiny”

Czas trwania wykładu – 1,5 h  na szkoleniach i konferencji                               

Miejsce realizacji zamówienia: - Konferencja i szkolenia będą  się odbywać w sali położonej na obszarze, który jest objęty problemem ASF.  

Zapytanie cenowo-ofertowe na przeprowadzenie wykładów na 3 szkolenia i 1 konferencji temat: „Czynniki genetyczne warunkujące produkcję wołowiny” które odbędą się w dniach:

 

19.04.2018 r –Biała Podlaska

23.04.2018 r –Radzyń Podlaski

25.04.2018 r –Łęczna

27.04.2018 r –Włodawa                   

Przewidywana liczba osób biorących udział w szkoleniach i konferencji: Łącznie 300 osób

Termin realizacji zamówienia:

19.04.2018 r – na konferencję w Białej Podlaskiej dla 150 osób

23.04.2018 r – na szkolenie w Radzyniu Podlaskim dla 50 osób

25.04.2018 r – na szkolenie w Łęcznej dla 50 osób

27.04.2018 r - na szkolenie we Włodawie dla 50 osób

Wymogi stawiane wykładowcy:

-         Osoba prowadząca szkolenie winna posiadać wiedzę z zakresu wpisującego się w temat konferencji i szkoleń oraz co najmniej tytuł doktora z zakresu chowu i hodowli bydła mięsnego.

-         Osoba musi posiadać minimum 15 letnie doświadczenie w szkoleniach dla rolników w branży której dotyczy temat szkoleń i konferencji.

-         Osoba prowadząca wykłady winna udokumentować doświadczenie w przeprowadzeniu wykładów dla rolników.

-          Wykonawca zapewni  - prezentację,  przekaże ją Zamawiającemu przed szkoleniem.

 

Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy to  cena.

Proszę o przedstawienie oferty cenowej na powyższe zapytanie.

Ofertę należy złożyć na adres e- mail danuta.sobich@lubelskie.pl do dnia 16.04.2018 r

                                                                 data wprowadzenia: 10.04.2018 r.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilościowo-jakościowy): Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie produktów tradycyjnych do degustacji na 3 szkolenia i 1 konferencję pt. „Wsparcie alternatywnych form produkcji rolnej wobec ASF”

19.04.2018 r –Biała Podlaska

23.04.2018 r –Radzyń Podlaski

25.04.2018 r –Łęczna

27.04.2018 r –Włodawa                   

Miejsce realizacji zamówienia: - Konferencja i szkolenia będą  się odbywać w sali położonej na obszarze, który jest objęty problemem ASF.  

Przewidywana liczba osób biorących udział w szkoleniach i konferencji: Łącznie 300 osób

W ramach 3 szkoleń i 1 konferencji wykonawca zapewni produkty tradycyjne do degustacji przedstawione w tabeli poniżej:

Lista produktów tradycyjnych: konferencja    

19.04.2018 r –Biała Podlaska                  

Lp.

Nazwa towaru

Ilość

1.

Pierogi z czerwonej fasoli     dla 150 osób

700 szt

2.

Kiełbasa dla 150 osób

4 kg

3.

Boczek dla 150 osób

5 kg

4.

Polędwica dla 150 osób

4 kg

5.

Szynka dla 150 osób

3 kg

6.

Zupa chłopska fajsławicka dla 150  osób

150 porcji x 300 ml

7.

Soki tradycyjne naturalne z jabłek dla 150 osób

6 szt 5 litrowych

8.

Chleb  dla 150 osób

5 sztuk

9.

Cebularz lubelski mały dla 150 osób

150 szt

10.

Kaszak 150 osób

15 szt

11.   

Gryczak 150 osób

15 szt

Lista produktów tradycyjnych: 3 szkolenia po 50 osób

23.04.2018 r –Radzyń Podlaski

25.04.2018 r –Łęczna

27.04.2018 r –Włodawa                   

Lp.

Nazwa towaru

Ilość

1.

Soki tradycyjne naturalne z jabłek dla 150 osób

6 szt 5 litrowych

2.

Cebularz lubelski mały dla 150 osób

150 szt

3.

Kaszak 150 osób

15 szt

4.

Gryczak 150 osób

15 szt

 

Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy to  cena. Wykonawca ustala z Zamawiającym przed każdym szkoleniem i konferencją ilość dostarczonych produktów tradycyjnych. Wykonawca musi do zakupionych produktów dołączyć potwierdzenie wpisania produktów na listę Produktów Tradycyjnych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Proszę o przedstawienie oferty cenowej na powyższe zapytanie.Ofertę należy złożyć na adres e- mail danuta.sobich@lubelskie.pl do dnia 10.04.2018 r

 

 

                                                                data wprowadzenia: 03.04.2018 r.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilościowo-jakościowy): Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów szkoleniowo - biurowych na 3 szkolenia i 1 konferencję pt. „Wsparcie alternatywnych form produkcji rolnej wobec ASF".

19.04.2018 r – Biała Podlaska

23.04.2018 r – Radzyń Podlaski

25.04.2018 r – Łęczna

27.04.2018 r – Włodawa                   

Miejsce realizacji zamówienia: - Konferencja i szkolenia będą  się odbywać w sali położonej na obszarze, który jest objęty problemem ASF.  

Przewidywana liczba osób biorących udział w szkoleniach i konferencji: Łącznie 300 osób

W ramach 3 szkoleń i 1 konferencji wykonawca zapewni następujące materiały szkoleniowo- biurowe:

Wykonawca zapewni nagranie materiałów szkoleniowych - prezentacji przekazanej przez Zamawiającego siedem dni przed szkoleniem na nośnik pendrive. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pendrive z nagraną prezentacją najpóźniej 3 dni przed datą rozpoczęcia każdego szkolenia  w ilości ustalonej z Zamawiającym. Prezentacja będzie zawierała 60 slajdów w tym 30 ze zdjęciami. Łącznie  300 sztuk

- Teczka skrzydłowa miękka, format A4, folia błysk jednostronnie, na przykład karton 300g, znakowanie: nadruk 4+0 , format po złożeniu: 220x304mm (+/- 10 mm) na przedniej okładce kolorowy nadruk oraz wskazany przez Zamawiającego nadruk kolorowy z logotypami i tzw. sloganem zgodnym z Księgą Wizualizacji znaku PROW 2014-2020 oraz nadruk zlecony przez Zamawiającego. Łącznie 300 sztuk. 

-  Notes klejony bez okładki, format: A5,  148 x 210 mm (+/- 10 mm), rodzaj papieru: 90 g – offset, ilość kart: 25, klejenie: po krótkim boku, spód podklejany kartonem, kształt narożników: prostokątne, wykończenie: bez dziurek, zadruk: jednostronny 4/0 , na każdej stronie (na 1/3 powierzchni) wskazany przez Zamawiającego nadruk kolorowy z logotypami i tzw sloganem zgodnym z Księgą Wizualizacji znaku PROW 2014-2020 oraz nadruk zlecony przez Zamawiającego. Łącznie 300 sztuk.

-  Długopis metalowy Ø 10 mm, materiał: aluminium, wymiary: 135 mm x 10 mm, (+/-5mm) znakowanie: grawer, znakowanie: grawer laserowy wysokość  8 mm logotypy i tzw. slogan zgodny z Księgą Wizualizacji znaku PROW 2014-2020. Długopis typu np. Cosmo. Łącznie 300 sztuk.

- Pendrive w standardzie wizytówki, pamięć podręczna w formie USB 3.0 o pojemności minimum 16 GB, Wymiary: 84,5 x 52 x 2 mm (+/- 5 mm)  opatrzony logotypami i sloganem, nadruk - jedna strona nadruk zlecony przez zamawiającego druga strona logotypy i slogan zgodny z Księgą Wizualizacji znaku PROW 2014-2020. Łącznie 300 sztuk.  

 - Druk ulotek - format: A4  210 x 297 mm (+/- 10 mm) rodzaj papieru: 130 g - kreda połysk, zadruk: dwustronny 4/4. Tekst zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego. Logotypy i slogan zgodny z Księgą Wizualizacji znaku PROW 2014-2020. Łącznie 2000 sztuk.

Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy to cena.

 

Oferty proszę przesyłać na adres e-mail: danuta.sobich@lubelskie.pl do dnia 5 kwietnia 2018 roku.

                                                                  data wprowadzenia: 30.03.2018 r.


Zapytanie ofertowo cenowe

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i realizacja projektu pt. „Warsztaty na temat produktu tradycyjnego”.

Termin realizacji zamówienia:  w okresie od 14.12. 2017 r. do 22.12.2017r.

 Miejsce realizacji zamówienia: - Powiat Krasnostawski warsztaty świąteczne i zielarskie  winny się odbyć w sali w miejscu, które jest dobrym przykładem prowadzenia punktu upowszechniania dobrych praktyk w zakresie promocji produktów wpisanych na listę produktów tradycyjnych wraz z degustacją produktów tradycyjnych.  Natomiast warsztaty kulinarne i wypiekania pierników na Sali która posiada odpowiednie zaplecze kuchenne  i piekarnicze. Miejsce prowadzenia warsztatów winno zapewniać możliwość równoczesnego prowadzenia zajęć oraz serwowania poczęstunku (w tym przerw kawowych). Sala musi spełniać następujące wymogi dotyczące wyposażenia: sala powinna być przystosowana do prowadzenia zajęć dla min. 20 osób (2x10), wyposażona w stoliki i krzesła dla uczestników. Powinna być odpowiednio oświetlona (światło dzienne oraz oświetlenie sztuczne) oraz ogrzana. 

Przewidywana liczba osób biorących udział w warsztatach: 40 osób

 Organizacja dwudniowych warsztatów i przygotowanie programu projektu. Warsztaty odbędą się w podziale na cztery panele tematyczne po 10 osób. Pierwszego dnia 2 panele,  drugiego dnia następne dwa panele tematyczne. Każdy dzień zakończony warsztatami z marketingu produktów 2x20 osób (40).

1.      Wykonawca zapewni opracowanie programu i prezentacji merytorycznej całego projektu. Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie rzeczowego programu warsztatów dotyczącego produktów tradycyjnych wykorzystujących lokalne zasoby regionalne z terenu województwa lubelskiego. Uczestnikami warsztatów kulinarnych będą  przetwórcy z terenów wiejskich i ich pracownicy, Koła Gospodyń Wiejskich oraz samorządowcy. Prezentacja merytoryczna będzie formą szkolenia teoretycznego  w formie warsztatowej z zakresu:

·         Warsztaty świąteczne (ozdoby: pąjąki, stroiki, bąbki)

·        Warsztaty wypiekania pierników (proces wytwarzania, wypieku oraz dystrybucji)

·         Warsztaty Zielarskie upowszechnienie informacji o produktach regionalnych / lokalnych wytwarzanych z ziół ich zalety i potencjał.

·  Warsztaty kulinarne (przygotowywanie lokalnych potraw wpisanych na listę produktów tradycyjnych z terenu województwa lubelskiego prowadzoną przez MRiRW)

·  Szkolenie dotyczące współczesnych metod marketingu produktów tradycyjnych

Szczegółowy program projektu, a także  prezentacja merytoryczna wymaga akceptacji Zamawiającego. Wszystkie materiały wykorzystane podczas projektu muszą zostać oznaczone logotypami zgodnie z Księgą Wizualizacji znaku PROW na lata 2014 -2020  i informacją o źródle finansowania.

Wykonawca przygotuje program oraz musi zapewnić co najmniej 5 osób, które przygotują  i przeprowadzą warsztaty:

·         osoba prowadząca warsztaty winna posiadać umiejętność zaprezentowania wykonania ozdób świątecznych (pająka ze słomy, bąbki,  stroików świątecznych)

·         osoba musi posiadać minimum 5 doświadczenie branży cukierniczej, w prowadzeniu warsztatów oraz tytuł mistrza cukierniczego.

·         osoba prowadząca warsztaty winna posiadać własny ogródek zielarski zawierający minimum 30 gatunków ziół występujących na lubelszczyźnie oraz minimum 5 letnie doświadczenie w uprawie ziół występujących na Lubelszczyźnie.

·         osoba musi posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w branży gastronomicznej, prowadzeniu warsztatów, szkoleń, posiadać tytuł mistrza kucharskiego i mistrza cukiernictwa;

·         osoba winna mieć pięcioletnie doświadczenie trenerskie w prowadzeniu szkoleń z zakresu marketingu produktów. Winna udokumentować przeprowadzenie co najmniej 5 szkoleń z zakresu marketingu i sprzedaży produktów.

 

Rekrutacja uczestników projektu. Zamawiający informuje Wykonawcę, iż rekrutacja uczestników projektu przeprowadzona zostanie przez Jednostkę Regionalną KSOW .

 

·         Poczęstunek dla uczestników 40 osób (2x20) składający się z : serwisu kawowego (kawa, herbata, soki, woda, ciasto),

obiadu dwudaniowego (danie pierwsze zupa min. 450 ml, danie drugie składające się z jednorodnej sztuki mięsa o wadze 150 gram oraz z dodatków typu ziemniaki, o wadze 150 gram i sałatki o wadze 150 gram), deseru. Danie dla wegetarian składające się z zupy, drugiego dania i deseru.

 

Zorganizowanie 5 warsztatów

 

Warsztaty świąteczne

 

- Warsztaty skierowane będą do grupy 10 osób.

- Warsztaty powinny zostać przeprowadzone w wymiarze 5 godzin lekcyjnych i  składać się będą z części teoretycznej i praktycznej.

- Wykonawca zapewni 1 osobę do prowadzenia warsztatów świątecznych

Wykonawca zapewni salę, oraz pomieszczenia na warsztaty Stanowiska pracy w formie samodzielnie wyposażonych stołów - 5 sztuk  na każdą akcją warsztatową. Każdy stół musi być wyposażony w elementy i materiały z których można wykonać pająka ze słomy, bąbki oraz stroiki świąteczne łącznie dla 10 osób

 

Warsztaty wypiekania pierników

 

Warsztaty skierowane będą do grupy 10 osób.

- Warsztaty powinny zostać przeprowadzone w wymiarze 5 godzin lekcyjnych i   składać się będą z części teoretycznej i praktycznej.

- Wykonawca zapewni 1 osobę do prowadzenia warsztatów wypiekania pierników

Wykonawca zapewni salę, oraz pomieszczenia na warsztaty Stanowiska pracy w formie samodzielnie wyposażonych stołów - 5 sztuk (1 stolik na dwie osoby) na każdą akcją warsztatową. Każdy stół musi być wyposażony w elementy z których można wykonać pierniki łącznie dla 10 osób

- 10 piekarników elektrycznych dla każdej osoby biorącej udział w warsztatach

- jednorazowe, kuchenne, ręczniki papierowe, kosze i worki na odpadki

- Komplet 3 misek ze stali nierdzewnej - duża, średnia, mała,

- foremki do kształtowania pierników

- mąka 10 kg

 - miód

 - przyprawy

 -cukier

- 10 wałków

- 10 stolnic do rozkładania ciasta

- Pomieszczenia powinny posiadać odpowiednią wielkość mocy elektrycznej do podłączenia piekarników

- Naczynia i sztućce na potrzeby degustacji oraz jednorazowe fartuchy i rękawiczki dla wszystkich uczestników warsztatów

 

Warsztaty zielarskie

Warsztaty skierowane będą do grupy 10 osób.

- Warsztaty powinny zostać przeprowadzone w wymiarze 5 godzin lekcyjnych i składać się będą z części teoretycznej i praktycznej.

- Wykonawca zapewni 1 osobę do prowadzenia warsztatów zielarskich

Wykonawca zapewni salę, oraz pomieszczenia na warsztaty Stanowiska pracy  w formie samodzielnie wyposażonych stołów - 5 sztuk  na każdą akcją warsztatową. Każdy stół musi być wyposażony w elementy z których można wykonać mieszanki zielarskie łącznie dla 10 osób (co najmniej 1 kg na osobę)

 

 

Warsztaty kulinarne

 

1.      Warsztaty kulinarne skierowane będą do grupy 10 osób.

 

2.      Warsztaty powinny zostać przeprowadzone w wymiarze 5 godzin lekcyjnych i składać się będą z części teoretycznej i praktycznej.

 Wykonawca zapewni co najmniej 1 osobę do prowadzenia warsztatów kulinarnych

Wykonawca zapewni salę, oraz pomieszczenia kuchenne na warsztaty Stanowiska pracy w formie samodzielnie wyposażonych stołów - 5 sztuk  na każdą akcją warsztatową, każdy stół wyposażony w następujące elementy :

            - płyta indukcyjna lub kuchenka gazowa

- Duża deska do krojenia o wymiarach co najmniej 30x20 cm

- Komplet 6 noży do krojenia po 1 dla każdego uczestników czyli łącznie 20 kompletów,

- Komplet 3 misek ze stali nierdzewnej - duża, średnia, mała,

- 1 Patelnia do smażenia o wym. co najmniej 26 cm średnicy dostosowanej do płyty indukcyjnej,

- Komplet 3 garnków i 3 rondli do gotowania dostosowanych do płyty indukcyjnej o poj. 5 l, 3 l, 1 l lub podobnej wielkości, 

-Komplet drobnego sprzętu kuchennego: łopatki do patelni, szczypce do mięsa, łyżki do mieszania w garnkach, tarki uniwersalne do ścierania z różnymi ostrzami, rózgi kuchenne, grube rękawiczki kuchenne materiałowe, rękawiczki jednorazowe, kuchenne, ręczniki papierowe, kosze i worki na odpadki, obieraczki do warzyw,  łyżki do nalewania zup i sosów ( chochelki),

-Komplet 3 pojemników kuchennych z tworzywa na półprodukty,

-Dostęp do wody bieżącej,

·         Pomieszczenia powinny posiadać odpowiednią wielkość mocy elektrycznej zasilającej płyty indukcyjne,

·         Robot kuchenny uniwersalny,

·         Blender kuchenny rozdrabniający, 

·         Naczynia i sztućce na potrzeby degustacji oraz jednorazowe fartuchy i rękawiczki dla wszystkich uczestników warsztatów.

5.      Wykonawca zapewni produkty spożywcze do realizacji warsztatów kulinarnych – produkty powinny, uwzględniać lokalnych producentów, wytwórców oraz liczbę osób na warsztatach. Podczas każdego z warsztatów wykonane zostaną 3 różne potrawy.

Warsztaty dla 40 osób z marketingu produktu tradycyjnego

Przeprowadzone warsztatów w dwóch panelach każdy z paneli po 20 osób w wymiarze 3 godzin lekcyjnych

- zapewnienie materiałów potrzebnych do przeprowadzenia warsztatów

- zapewnienie Sali

- odnajdowanie i ocenianie możliwości rynkowych, określenie Grupy potencjalnych nabywców i dokładne ustalenie ich potrzeb

- opracowanie strategii dystrybucji i ceny produktu tradycyjnego

- przygotowanie strategii komunikacji z rynkiem i potencjalnymi nabywcami

 

Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną z każdego rodzaju przeprowadzonych warsztatów minimum 50 zdjęć, listę obecności uczestników każdego z warsztatów na wzorze przekazanym przez Zamawiającego.

 

Proszę o przesłanie oferty cenowej e-mail na adres: radoslaw.orgasinski@lubelskie.pl lub dostarczyć osobiście do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 Lublin pokój 6.608.  wraz ze wskazaniem miejsca realizacji warsztatów, oraz cv dokumentujące kwalifikacje osób prowadzących warsztaty do dnia 06.12.2017  do godziny 11:00.

 

 data wprowadzenia:04.12.2017 r.


Zapytanie cenowo-ofertowe na zakup oraz dostarczenie produktów tradycyjnych do degustacji i prezentacji wyrobów podczas Targów EKOGALA 2017, które odbędą się w Centrum  Kongresowo Wystawienniczym w Jasionce w dniach 08-09 grudnia 2017 r.

Usługa będzie polegała na zakupie oraz dostarczeniu produktów tradycyjnych wymienionych na poniższej liście. Termin dostarczenia produktów - 7 grudnia 2017 do godz. 10:00 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, ul. M. Curie – Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin. Wykonawca musi do zakupionych produktów dołączyć potwierdzenie wpisania produktów na listę Produktów Tradycyjnych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Proszę o przedstawienie ofert cenowej na powyższe zapytanie.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Kryterium jakim będzie brane pod uwagę to: cena.

Ofertę należy złożyć na adres e-mail jakub.paszkiewicz@lublelskie.pl do dnia 4 grudnia 2017 r.

Lista produktów tradycyjnych:

 

Lp.

Nazwa towaru

Jedn. Miary

Ilość

1.     

Szparagi z Janiszowa (białe, zielone)

szt.

20

2.     

Nadwiślański sok jabłkowy 3 litry

szt.

10

3.     

Makowiec Lubartowski 1 kg

szt.

15

4.     

Pralina z Lublina

szt.

180

5.     

Oleje lniany, rzepakowy, słonecznikowy tłoczone na zimno z Turzych Rogów

szt.

10

6.     

Syrop malinowy z Mikołajówki 0,5 l

szt.

20

7.     

Powidła śliwkowe z Mikołajówki

słoik 300 gram

szt.

10

8.     

Miód gryczany mały słoik 0,3 kg

szt.

10

9.     

Miód malinowy mały słoik 0,3 kg

szt.

10

10.  

Cebularz lubelski

szt.

50

11.  

Chleb żytni naturalny duży 2,5 kg

szt.

10

12.  

Kiełbasa wieprzowa z Krzczonowa

kg

15

13.  

Szynka wieprzowa z Krzczonowa

kg

15

14.  

Kaszaki, gryczaki tradycyjne

szt.

30

 

 data wprowadzenia informacji: 29.11.2017 r. 


Zapytanie cenowo – ofertowe w celu zamówienia na usługę hotelarsko – restauracyjną wraz z wynajęciem sali w dniach 07-08 grudnia  2017 r.

W związku z organizacja 2 – dniowego szkolenia dla Lokalnych Grup Działania z terenu województwa lubelskiego w terminie 07 – 08 grudnia 2017 r. proszę o przedstawienie oferty cenowej na usługę noclegową dla 40 uczestników wraz z pełnym wyżywieniem (śniadanie, 2x obiady – składające się z pierwszego dania, drugiego dania oraz deseru, kolacja, serwis kawowy – wraz z napojami do posiłków) oraz wynajęciem sali.

Wykonawca powinien zapewnić salę z rzutnikiem multimedialnym, nagłośnieniem i miejscami siedzącymi. Usługa noclegowa dotyczy 6 pokoi jednoosobowych oraz 17 pokoi dwuosobowych wraz ze śniadaniem, kolacją i dwoma obiadami, serwisem kawowym dostępnym przez cały czas trwania szkolenia. Proszę również o podanie ceny od osoby z rozbiciem na:  usługę hotelarską wraz ze śniadaniem, obiad, kolacje i serwis kawowy, sale. Płatność za usługę nastąpi po realizacji całego przedsięwzięcia.

Charakter zamówienia, względy organizacyjne, techniczne i ekonomiczne wymagają by sala szkoleniowa oraz usługa restauracyjna i hotelarska znajdowały się w jednym obiekcie.

Miejsce realizacji zamówienia: Okuninka (Teren LGD „Poleskiej Doliny Bugu”)

Oferty należy przesłać na adres e-mail: pawel.rzetelski@lubelskie.pl  do dnia 29  listopada 2017 r.

Kontakt: 81 44 16 873

 data wprowadzenia: 24.11.2017 r.


Zapytanie cenowo – ofertowe w celu zamówienia na usługę hotelarsko – restauracyjną wraz z wynajęciem sali w dniach 16-17 października  2017 r.

W związku z organizacją 2 – dniowego szkolenia dla Lokalnych Grup Działania z terenu województwa lubelskiego w terminie 16 – 17 października 2017 r. proszę o przedstawienie oferty cenowej na usługę noclegową dla 40 uczestników wraz z pełnym wyżywieniem (śniadanie, 2x obiady – składające się z pierwszego dania, drugiego dania oraz deseru, kolacja, serwis kawowy – wraz z napojami do posiłków) oraz wynajęciem sali.

Wykonawca powinien zapewnić salę z rzutnikiem multimedialnym, nagłośnieniem i miejscami siedzącymi. Usługa noclegowa dotyczy 6 pokoi jednoosobowych oraz 17 pokoi dwuosobowych wraz ze śniadaniem, kolacją i dwoma obiadami, serwisem kawowym dostępnym przez cały czas trwania szkolenia. Proszę również o podanie ceny od osoby z rozbiciem na:  usługę hotelarską wraz ze śniadaniem, obiad, kolacje i serwis kawowy, sale. Płatność za usługę nastąpi po realizacji całego przedsięwzięcia.

Charakter zamówienia, względy organizacyjne, techniczne i ekonomiczne wymagają by sala szkoleniowa oraz usługa restauracyjna i hotelarska znajdowały się w jednym obiekcie.

Miejsce realizacji zamówienia: Kazimierz Dolny (Teren Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień).

Oferty należy przesłać na adres e-mail: katarzyna.frankiewicz@lubelskie.pl do dnia 03  października 2017 r.

Kontakt: 81 44 16 873

  data wprowadzenia: 28.09.2017 r.


Zapytanie cenowo ofertowe na zakup oraz dostarczenie produktów tradycyjnych do prezentacji i degustacji wyrobów  wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych podczas Targów „Natura food” w Łodzi w dniach 13-15.10.2017 r.

Usługa będzie polegała na zakupie oraz dostarczeniu produktów tradycyjnych wymienionych na poniższej liście. Termin dostarczenia produktów - 12 październik 2017 do godz. 08:00 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, ul. M. Curie Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin. Wykonawca do zakupionych produktów musi dołączyć potwierdzenie wpisania produktów na listę Produktów Tradycyjnych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Lista produktów tradycyjnych:

Lp.

Nazwa towaru

Jedn. Miary

Ilość

 1.  

Szparagi z Janiszowa (białe, zielone)

szt.

20

 1.  

Nadwiślański sok jabłkowy 3 litry

szt.

14

 1.  

Makowiec Lubartowski 1 kg

szt.

5

 1.  

Pralina z Lublina

szt.

100

 1.  

Tymianek z Fajsławic 50 gram

             szt.

10

 1.  

Oleje lniany, rzepakowy, słonecznikowy tłoczone na zimno z Turzych Rogów

szt.

10

 1.  

Syrop malinowy z Mikołajówki 0,5 l

szt.

10

 1.  

Powidła śliwkowe z Mikołajówki

słoik 300 gram

szt.

10

 1.  

Kiełbasa królewska wędzona z Wisznic

kg

5

 1.  

Polędwica wędzona z Wisznic

kg

5

 1.  

Szynka wędzona z Wisznic

kg

6

 1.  

Chleb żytni naturalny duży

szt.

10

 1.  

Cebularz lubelski średni

szt.

80

 1.  

Sery z ziołami

kg

12,5

 1.  

Pierogi z czerwoną fasolą

szt.

150

 1.  

Zupa chłopska fajsławicka

porcja 200 ml

100

 

Proszę o przedstawienie ofert cenowych na powyższe zapytanie.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym formularzu w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Kryterium jakie będzie brane pod uwagę to: cena.

                            Formularz ofertowy (pobierz)

Ofertę należy złożyć na adres e-mail jakub.paszkiewicz@lubelskie.pl do dnia 02 października 2017 r. do godziny 12:00.

 data wprowadzenia: 25.09.2017 r.


Zapytanie cenowo ofertowe na zakup oraz dostarczenie produktów tradycyjnych do prezentacji i degustacji wyrobów  wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych podczas Targów „Smaki Regionów” w Poznaniu w dniach 23-26.09.2017 r.

Usługa będzie polegała na zakupie oraz dostarczeniu produktów tradycyjnych wymienionych na poniższej liście. Termin dostarczenia produktów - 22 września 2017 do godz. 08:00 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, ul. M.Curie Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin. Wykonawca do zakupionych produktów musi dołączyć potwierdzenie wpisania produktów na listę Produktów Tradycyjnych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Lista produktów tradycyjnych:

 

Lp.

Nazwa towaru

Jedn. Miary

Ilość

1.     

Miód gryczany z Lubelszczyzny duży słoik 1 kg

szt.

5

2.     

Miód malinowy duży słoik 1 kg

szt.

5

3.     

Miód gryczany z Lubelszczyzny mały słoik 0,3 kg

szt.

5

4.     

Syrop malinowy z Mikołajówki 0,5 litra

szt.

20

5.     

Powidła śliwkowe z Mikołajówki słoik 300 gram

szt.

20

6.     

Makowiec lubartowski 1 kg

szt.

15

7.     

Tymianek z Fajsławic 50 gram

szt.

10

8.     

Masło z Opola Lubelskiego

szt.(200g)

20

9.     

Twaróg nadwiślański

kg

10

10.  

Maślanka nadwiślańska

szt.(450g)

20

11.  

Konfitura różana z Końskowoli słoik 150 gram

szt.

10

12.  

Jabłka kraśnickie

kg

20

13.  

Konfitura z owoców róży słoik 300 gram

szt.

10

14.  

Nadwiślański sok jabłkowy 3 litry

szt.

20

15.  

Pralina z Lublina

szt.

400

16.  

Syrop z płatków róży

szt.

10

17.  

Baba (babka) drożdżowa z jabłkami

szt.

20

18.  

Chleb żytni naturalny duży 2,5 kg

szt.

20

19.  

Szparagi z Janiszowa

szt.

10

 

Proszę o przedstawienie ofert cenowej na powyższe zapytanie.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym formularzu w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Kryterium jakim będzie brane pod uwagę to: cena.

Ofertę należy złożyć na adres e-mail rafal.serej@lubelskie.pl do dnia 18 września 2017 r. do godziny 12:00.

                                            Formularz ofertowy (pobierz)

 data wprowadzenia: 11.09.2017 r.


Zapytanie Cenowo – Ofertowe. Wynajem oraz dostarczenia na miejsce organizacji Dożynek Zielarskich – III Wojewódzkiego Święta Ziół 2 agregatów prądotwórczych.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

1.      W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia usługi wynajmu oraz dostarczenia na miejsce organizacji Dożynek Zielarskich – III Wojewódzkiego Święta Ziół 2 agregatów prądotwórczych o łącznej mocy od 100 KW każdy.

2.      Każdy z dostarczonych agregatów musi posiadać zapas paliwa, który pozwala na jego nieprzerwaną pracę przez minimum 12 godzin.

3.      Wykonawca zapewni 1 osobę do obsługi agregatów (montaż i demontaż agregatów).

4.      Termin i miejsce dostarczenia agregatów: 20 sierpnia 2017 roku, godzina 7:00 Rybczewice II (Powiat Świdnicki) – 119. Plac przy Urzędzie Gminy Rybczewice.

5.      Dane techniczne agregatów:

·         Moc – minimum 100 KW (agregaty w obudowie). 

·         Agregaty prądotwórcze potrzebne będą do obsługi urządzeń scenicznych tj. oświetlenie, nagłośnienie, ekran LED, 2 maszyny do dymu + wentylatory

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres email: pawel.chyla@lubelskie.pl do dnia 14 sierpnia 2017 roku do godziny 9:00. Oferty przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę przy wyborze Wykonawcy. Oferta musi zawierać wyszczególnioną kwotę netto, brutto jaką Wykonawca oferuje za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

W razie pytań proszę o kontakt na numer  tel. 81 44 16 873 – Paweł Chyła.

 data wprowadzenia: 10.08.2017 r.


Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia usługi wynajmu sceny wraz z banerem. Scena wykorzystana będzie do przeprowadzenia imprezy plenerowej pn. XVII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” (Bełżyce, gmina Bełżyce, powiat lubelski, województwo lubelskie), która odbędzie się w dniu 10 czerwca 2017 roku w godzinach od 900 do 1800.

Szczegółowe wytyczne:

Etap 1. Dostarczenie, montaż i ustawienie  sceny w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Wymagania dotyczące sceny:
Scena: powierzchnia ok. 30 m2, o wymiarach 6 x 5 do 7 metrów. Scena musi posiadać atest bezpieczeństwa.
Pełna gotowość sceny i wyposażenia oraz umieszczenie na niej baneru (zakończenie montażu) – 10 czerwca 2017 roku godzina 9:00.

Etap 2. Zapewnienie demontażu sceny po zakończeniu imprezy plenerowej

Wykonawca zapewni demontaż sceny wraz z wyposażeniem w ciągu 3 godzin od zakończenia imprezy plenerowej.

Baner:
Montowany na scenie, na tylnej ścianie o wymiarach 2x3 metry, laminowany
z wydrukiem w kolorze, zawierający nazwę wydarzenia, logotypy organizatorów oraz informacje o źródle finansowania, przygotowany wg wzoru stanowiącego załącznik do tego zamówienia.

Kryterium wyboru: najniższa cena
Kontakt telefoniczny: Piotr Banak, Departament Rolnictwa i Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, 81 44 -16-568
Ofertę należy złożyć na adres e-mail piotr.banak@lubelskie.pl do dnia 6 czerwca 2017 r. do godziny 12:00.

Wzór baneru (pobierz)

 data wprowadzenia: 30.05.2017 r.


Zapytanie cenowo - ofertowe

Dotyczy zamówienia na usługę restauracyjną wraz z wynajęciem sali w dniu 20 grudnia 2016 r.

W związku z organizacją 1 - dniowego szkolenia dla liderów działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z terenu Województwa Lubelskiego w  terminie 20 grudnia 2016 r.,  proszę o przedstawienie oferty cenowej na:

·         usługę restauracyjną dla 50 osób (obiad– składający się z pierwszego dania zupy , drugiego dania do wyboru sztuka mięsa lub ryby, ziemniaków lub ryżu, surówki,  deseru ( menu musi zostać uzgodnione z Zamawiającym);

·         usługę zapewnienia serwisu kawowego z suchymi ciasteczkami i napojami w trakcie szkolenia dla 50 osób;

·         usługę wynajmu  Sali wykładowej dla 50 osób na terenie miasta Lublin (Wykonawca powinien zapewnić salę z rzutnikiem multimedialnym, nagłośnieniem i miejscami siedzącymi dla 50 osób oraz  powinien zapewnić  w ramach usługi darmowe miejsca parkingowe dla uczestników szkolenia (maximum 50 metrów od miejsca szkolenia).

Ofertę należy złożyć do dnia 12 grudnia 2016 roku do godziny 14:00 na specjalnie przygotowanym formularzu ofertowym (dostępnym poniżej do pobrania) i przesłać go drogą elektroniczną (scan) na adres email: pawel.chyla@lubelskie.pl w wyznaczonym terminie (oferty złożone po terminie i przesłane w innej formie niż formularz ofertowy nie będą brane pod uwagę przy wyborze  najkorzystniejszej oferty).

Kryterium wyboru: najniższa cena

Kontakt tel. 81 44 16 873 – Paweł Chyła

Formularz ofertowy (pobierz)

 data wprowadzenia: 09.12.2016r.


Zapytanie cenowo-ofertowe na zakup oraz dostarczenie produktów tradycyjnych na Targi EKOGALA 2016, które odbędą się w Centrum  Kongresowo Wystawienniczym w Jasionce w dniach 9-10 grudnia 2016 r.

Usługa będzie polegała na zakupie oraz dostarczeniu produktów tradycyjnych wymienionych na poniższej liście. Termin dostarczenia produktów - 8 grudnia 2016 do godz. 18:00 do Centrum Kongresowo Wystawienniczego w Jasionce na stoisko promocyjne Województwa Lubelskiego. Wykonawca musi do zakupionych produktów dołączyć potwierdzenie wpisania produktów na listę Produktów Tradycyjnych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Lista produktów tradycyjnych:

 

Lp.

Nazwa towaru

Jedn. Miary

Ilość

1.      

Nalewka żurawinówka biłgorajska

szt. (0,5l)

20

2.      

Ekologiczna Kiełbasa

kg

20

3.      

Ekologiczny Boczek

kg

10

4.      

Ekologiczna Polędwica

kg

10

5.      

Ekologiczna Szynka

kg

10

6.      

Masło ekstra tradycyjne

szt.(200g)

50

7.      

Twaróg półtłusty

kg

20

8.      

Maślanka nadwiślańska luksusowa

szt.(450g)

50

9.      

Olej ekologiczny lniany

szt. (0,5l)

20

10.   

Olej ekologiczny rzepakowy

szt.(0,5l)

30

11.   

Olej ekologiczny z ostropestu

szt.(0,5l)

15

12.   

Soki tradycyjne naturalne z jabłek

litr

100

13.   

Chleb wygnanowski 700 g

szt.

4

14.   

Chleb wygnanowski 2500 g (duża forma)

szt.

5

15.   

Chleb wygnanowski 350 g (BIO)

szt.

10

16.   

Chleb wygnanowski orzech wł. (BIO)

szt.

5

17.   

Chleb wygnanowski żurawina (BIO)

szt.

5

18.   

Cebularz lubelski 60 g

szt.

200

19.   

Ciastka przez maszynke

kg

3

 

Proszę o przedstawienie ofert cenowej na powyższe zapytanie.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Kryterium jakim będzie brane pod uwagę to: cena.

Ofertę należy złożyć na adres e-mail katarzyna.frankiewicz@lubelskie.pl do dnia 5 grudnia 2016 r. do godziny 14:30.

 data wprowadzenia: 02.12.2016r.


Zapytanie cenowo – ofertowe w celu zamówienia usługi na zakup i dostarczenie niszczarki biurowej dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Proszę o przedstawienie oferty cenowej na usługę zakupu oraz dostarczenia niszczarki biurowej do  Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Marii Curie - Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin, piętro VI pokój 607 według poniższej specyfikacji:

1. Składający zapytanie ofertowe:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

2 .Przedmiot zamówienia:

Zakup niszczarki biurowej wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego – 1 szt.

3.Opis przedmiotu zamówienia:

■ Szerokość wejścia: min. 230 mm;

■ Wielkość ścinka: max. 4 x 40-50 mm;

■ Ilość niszczonych kartek (A4/70g): 17-19;

■ Poziom bezpieczeństwa: 3 DIN;

■ Niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD;

■ Okres gwarancyjny min 2 lata;

■ Poziom głośności: max. 55 dba;

■ Automatyczny start/stop;

■ Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem;

■ Silnik przystosowany do pracy ciągłej przez min. 24 minuty;

■ Automatyczny rewers w przypadku zacięcia papieru;

■ Automatyczny stop w momencie przepełnienia pojemnika na ścinki, wskaźnik napełnienia kosza;

■ Wyjmowany pojemnik na ścinki, pojemność kosza 25-30 litrów;

Obudowa na kółkach.

4. Termin realizacji zamówienia:

6 grudnia 2016 r.

5. Kryterium wyboru:

Jedynym kryterium wyboru jest cena.

6. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczna na adres katarzyna.frankiewicz@lubelskie.pl.

7. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 09 listopada 2016 r. do godz. 12.00.

                                            Załacznik oferty (pobierz)

 

 

 data wprowadzenia: 04.11.2016r.


Zapytanie cenowo - ofertowe w celu zamówienia na usługę restauracyjną wraz z wynajęciem sali w terminie 27 – 28 września 2016 r. (dla 50 osób) w promieniu 60 km od Lublina.

W związku z organizacją 2 - dniowego szkolenia dla Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Lubelskiego w  terminie 27 - 28 września 2016 r. proszę o przedstawienie oferty cenowej na:

a)    usługę restauracyjną wraz z obsługą dla 50 osób:  (obiad – składający się

z pierwszego dania -  zupy, drugiego dania do wyboru: sztuka mięsa lub ryby 80% porcji z mięsem, 20% porcji z rybą), ziemniaków lub ryżu, surówki,  deseru oraz serwisu kawowego z suchymi ciasteczkami i napojami w trakcie szkolenia. Menu należy uzgodnić z Zamawiającym). W skład usługi będą wchodziły dwa obiady i jedna kolacja. (dwa różne obiady)

b)    wynajęcie sali z miejscami siedzącymi dla 50 osób. Wykonawca powinien zapewnić salę z rzutnikiem multimedialnym, nagłośnieniem i miejscami siedzącymi w promieniu 60 km od Lublina. Wykonawca ma również zapewnić darmowe miejsca parkingowe dla 30 samochodów w promieniu 100 metrów od miejsca, w którym odbędzie się szkolenie oraz bezpłatną szatnię.

Dodatkowo Wykonawca ma zarezerwować miejsca noclegowe dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania w ilości 20 pokoi dwuosobowych.(Lokalne Grupy Działania finansują sobie noclegi, więc tej kwoty usługi proszę nie wliczać do przedstawionej przez Państwa oferty).

Proszę także o podanie ceny netto i brutto całego zamówienia oraz od osoby
z rozbiciem na:  na usługę restauracyjną, serwis kawowy, salę. Płatność za usługę nastąpi po realizacji całego przedsięwzięcia. 

Oferty   wraz ze wskazaniem miejsca organizacji szkolenia potwierdzonego  rezerwacją należy przesłać do Pani Doroty Frysztak na adres e-mail: dorota.frysztak@lubelskie.pl  do dnia 20 września  2016 r. do godziny 13:00. 

Kryterium jakie będzie  brane pod uwagę to cena.

Kontakt tel. 81 44 16 795 – Dorota Frysztak

 

data wprowadzenia: 15.09.2016r.


Zapytanie Cenowo – Ofertowe. Zakup i Dostarczenie 13 grilli

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

1.      Termin i miejsce wykonania usługi – od dnia podpisania umowy do dnia 16 września 2016 roku. Grille należy dostarczyć  do siedziby Gminnego Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy. Adres: Dąbrowica 133, 21-008 Tomaszowice.

2.      Wykonawca zapewni zakup oraz dostarczenie 13 grilli według następującej specyfikacji:

Opis grilla:

PROFESJONALNY GRILL OGRODOWY

·     Węglowy grill ogrodowy otwarty, 
- profesjonalny, duży chromowany ruszt o rozmiarach min. 81x50cm,
- co najmniej 3 poziomy regulacji wysokości rusztu za pomocą ergonomicznego uchwytu ,
- półka boczna metalowa, 
- 2 koła plastikowe, 

·         Stabilna konstrukcja wykonana z proszkowanej na czarno blachy. Zestaw do samodzielnego złożenia,

·         Przeznaczenie:
Grill przeznaczony do pracy na wolnym powietrzu.

·         Uchwyty umożliwiające montaż rożna

·         Waga grilla: ok.17 kg

·         Rozmiar grilla: wymiary minimalne: 107 cm × 62 cm × 98 cm

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres email: pawel.chyla@lubelskie.pl do dnia 6 września 2016 roku do godziny 9:00. Oferty przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę przy wyborze Wykonawcy. Oferta musi zawierać wyszczególnioną kwotę netto, brutto jaką Wykonawca oferuje za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena

W razie pytań kontakt tel. 81 44 16 873 – Paweł Chyła

 data wprowadzenia:02.09.2016

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie cenowo – ofertowe dotyczące zapewnienia usługi oświetlenia i nagłośnienia  sceny w ramach imprezy plenerowej „Jarmark Firlejowski”, które odbędzie się dnia 18 września 2016 roku w miejscowości Dąbrowica (Województwo Lubelskie, Gmina Jastków).

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

 

 1. Termin i miejsce wykonania usługi

Usługa zostanie wykonana w dniu 18 września 2016 roku w miejscowości Dąbrowica (Powiat Lubelski) podczas „Jarmarku Firlejowskiego” w godzinach ustalonych przez Zamawiającego   i Partnera Projektu, którym jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy.

 1. Wykonawca zapewni:

- Nagłośnienie sceny:

·         Nagłośnienie aktywne 2 x 2000 w

·         Mikser studyjny 32 kanałowy

·         Mikrofony dynamiczne - 12 szt

·         Mikrofony bezprzewodowe - 10 szt.

·         Mikrofony nagłowne - 4 szt

·         Odtwarzacz CD/MP3

- Oświetlenie sceny:

·         Reflektor PAR led 56 - 10 szt

·         Led Bar - 4 szt

·         sterowniki dmx 256 - 1szt

- Transport, montaż, demontaż elementów oświetlenia i nagłośnienia.

- Przynajmniej jedną osobę do obsługi nagłośnienia i oświetlenia sceny.

3.       Zamawiający informuję Wykonawcę, iż scenę zapewni Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy. Wymiary sceny 10 m x 12 m, wysokość 3 m.

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres email: pawel.chyla@lubelskie.pl do dnia 6 września 2016 roku do godziny 9:00. Oferty przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę przy wyborze Wykonawcy. Oferta musi zawierać wyszczególnioną kwotę netto, brutto jaką Wykonawca oferuje za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena

W razie pytań kontakt tel. 81 44 16 873 – Paweł Chyła

data wprowadzenia: 02.09.2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zapytanie cenowo - ofertowe w celu zamówienia na usługę restauracyjną wraz z wynajęciem sali w dniu 19 września 2016 r. (dla 200 osób).

W związku z organizacją 1 - dniowej konferencji  dla przedstawicieli Samorządów Gminnych Województwa Lubelskiego w  terminie 19 września 2016 r. dotyczącej uzyskania wsparcia na realizację operacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach PROW 2014-2020,  proszę o przedstawienie oferty cenowej na usługę restauracyjną wraz z obsługą dla 200 osób (obiad – składający się z pierwszego dania -  zupy, drugiego dania do wyboru: sztuka mięsa lub ryby 80% porcji z mięsem, 20% porcji z rybą), ziemniaków lub ryżu, surówki,  deseru oraz serwisu kawowego z suchymi ciasteczkami i napojami w trakcie szkolenia. Menu należy uzgodnić z Zamawiającym) wraz z  wynajęciem sali z miejscami siedzącymi dla 200 osób. Obiad w formie bufetu.

Wykonawca powinien zapewnić salę z rzutnikiem multimedialnym, nagłośnieniemi miejscami siedzącymi na terenie Lublina.  Wykonawca ma również zapewnić darmowe miejsca parkingowe dla 70 samochodów w promieniu 200 metrów od miejsca, w którym odbędzie się konferencja oraz bezpłatną szatnię dla uczestników konferencji. Proszę także o podanie ceny netto i brutto całego zamówienia oraz od osoby z rozbiciem na:  na usługę restauracyjną, serwis kawowy, salę. Płatność za usługę nastąpi po realizacji całego przedsięwzięcia. 

Oferty  w zamkniętych kopertach wraz ze wskazaniem miejsca organizacji konferencji potwierdzonej rezerwacją należy dostarczyć osobiście do dnia 07 września  2016 r. do godziny 12:00. 

Miejsce składania ofert: Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, pokój 5.503 (Sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 września 2016 r. o godzinie 13:00, w pokoju 6.608. Kryterium jakie będzie  brane pod uwagę to cena.

Kontakt tel. 81 44 16 795 – Dorota Frysztak

 data wprowadzenia: 01.09.2016 r.


(Aktualne) Zapytanie cenowo – ofertowe dotyczące wynajmu sceny wraz z wyposażeniem (oświetlenie, nagłośnienie, agregat prądotwórczy) w ramach imprezy plenerowej pn.  II Lubelskie Święto Ziół „Na zielarskim szlaku”.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia usługi wynajmu sceny wraz z oświetleniem, nagłośnieniem. Scena wykorzystana będzie do przeprowadzenia imprezy plenerowej pn. II Lubelskie Święto Ziół „Na Zielarskim Szlaku” (Gmina Sosnówka – Powiat Bialski, Województwo Lubelskie), która odbędzie się w dniu 31 lipca 2016 roku w godzinach  11:00 – 24:00.

Szczegółowe wytyczne:

Etap 1. Dostarczenie, montaż i ustawienie  sceny w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 1. Wymagania dotyczące sceny:

 

 • Scena: 10 m x 8 m x 7 m osłonięta z 3 stron siatką wraz z zadaszeniem o wymiarach 10,5 m na 8,5 m podesty sceniczne 2 m x 1 m z możliwością płynnej regulacji wysokości do 1,8 m. Scena musi posiadać atest bezpieczeństwa.
 • Dźwięk:

a)      Nagłośnienie – Moc systemu 2 x 12 kW zawieszone przy scenie umożliwiające równomierne pokrycie dźwiękiem dla około 5000 osób,

b)      System monitorowy o mocy 2,0 kW sterowany z miksera. Niezależne tory odsłuchowe podłogowe.

c)      Peryferia (mikrofony przewodowe i bezprzewodowe, statywy, podesty,  DI-Box-y) zapewniające obsługę konferansjera, zespołów muzycznych, wieloosobowego chóru.

d)     Mikser – profesjonalna konsoleta 32 kanałowa.

 • Oświetlenie:

a)      Urządzenia inteligentne (ruchome głowy) 10 sztuk. Uniwersalne, lekkie  i ciche urządzenie z płynnym zoom w zakresie 10 °–35 °. Efektywność świetlną w pełnym zakresie kolorów;

b)      Urządzenia inteligentne (ruchome głowy) LED - 8 szt;

c)      Reflektory konwencjonalne: Reflektor Sceniczny 500W -16szt;

d)     Doświetlacz - profesjonalny bar dla 10 lamp. Możliwość sterowania za pomocą wbudowanych programów, trybu Master/Slave, Sound lub poprzez DMX;

e)      Reflektory led (liczba diod - co najmniej108, rodzaj diod - co najmniej 5 mm, jasność: co najmniej 420 Lux) - 8szt

f)       Belka oświetleniowa ( minimalne parametry - Diody LED 252 szt x 10 mm) – 12 sztuk

g)      Stroboskopy 3000W -6 szt

h)      Blindery 2400W -4 szt

i)        Peryferia: dimery, splittery, wytwornice mgły

 • Pełna gotowość sceny i wyposażenia (zakończenie montażu) – 31 lipca 2016 roku godzina 9:00.

Etap 2.  Zapewnienie agregatu prądotwórczego.

 1. Wykonawca zapewni agregat prądotwórczy o odpowiedniej mocy i z zapasem paliwa  wystarczającym na realizację całości przedsięwzięcia.

 

 • Wykonawca zapewni podłączenie przyłącza elektrycznego do sprzętu (sprzęt dźwiękowy i oświetleniowy- Etap 1) wykorzystując agregat prądotwórczy.

Etap 3.  Zapewnienie osób do obsługi sprzętu oświetleniowego i dźwiękowego.

 1. Wykonawca zapewni wykwalifikowane osoby do obsługi sprzętu oświetleniowego i dźwiękowego podczas trwania imprezy plenerowej. Wykonawcy musi zapewnić specjalistyczne oprogramowanie do sterowania sprzętu dźwiękowego  i oświetleniowego.

Etap 4. Zapewnienie demontażu sceny po zakończeniu imprezy plenerowej

 1. Wykonawca zapewni demontaż sceny wraz z wyposażeniem w ciągu 10 godzin od zakończenia imprezy plenerowej.

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną  na adres email: pawel.chyla@lubelskie.pl do dnia 21 lipca 2016 roku do godziny 15:00. Oferty przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę przy wyborze Wykonawcy.

Kryterium branym pod uwagę przy wyborze Wykonawcy będzie najniższa cena. Oferta musi zawierać wyszczególnioną kwotę netto, brutto jaką Wykonawca oferuje za wykonanie przedmiotu zamówienia.

W razie pytań kontakt tel. 81 44 16 873 – Paweł Chyła

 data wprowadzenia: 19.07.2016 r.


Szanowni Państwo

Z powodu konieczności dokonania zmian w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, zmuszeni jesteśmy unieważnić postępowanie, które dotyczy wynajmu sceny wraz z wyposażeniem na imprezę plenerową pn. II Lubelskie Święto Ziół „Na Zielarskim Szlaku” (Gmina Sosnówka – Powiat Bialski, Województwo Lubelskie), która odbędzie się w dniu 31 lipca 2016 roku w godzinach 11:00 – 22:00. Prosimy  wszystkich potencjalnych wykonawców o nie składanie ofert. Po zmianach dokonanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia opublikowane zostanie nowe zapytanie cenowo – ofertowe.

 

data wprowadzenia: 19.07.2016 r.


Zapytanie cenowo – ofertowe dotyczące wynajmu sceny wraz z wyposażeniem (oświetlenie, nagłośnienie, agregat prądotwórczy) w ramach imprezy plenerowej pn. II Lubelskie Święto Ziół  „Na zielarskim szlaku”.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia usługi wynajmu sceny wraz z oświetleniem, nagłośnieniem. Scena wykorzystana będzie do przeprowadzenia imprezy plenerowej pn. II Lubelskie Święto Ziół „Na Zielarskim Szlaku” (Gmina Sosnówka – Powiat Bialski, Województwo Lubelskie), która odbędzie się w dniu 31 lipca 2016 roku w godzinach 11:00 – 22:00.

Szczegółowe wytyczne:

Etap 1. Dostarczenie, montaż i ustawienie  sceny w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Wymagania dotyczące sceny:

·         Scena: 10 m x 8 m x 7 m System Qadro39 osłonięta z 3 stron siatką wraz z zadaszeniem o wymiarach 10,5 m na 8,5 m podesty sceniczne 2 m x 1 m z możliwością płynnej regulacji wysokości do 1,8 m. Scena musi posiadać atest bezpieczeństwa.

·         Dźwięk: System wyrównywalny liniowo JBL Vertec VT4888DPDA zbudowany  na głośnikach 12”. Zestaw aktywny. JBL Vertec VT4888DPDA – 12 szt., front-fill VRX932LA (2 szt.) - subbasy SRX 728 Sub, końcówki mocy CROWN I-tech 8000, Stół cyfrowy Soundcraft Vi6, 4 mikrofony, okablowanie.

·         Światło: GrandMa2 Light – 1 szt., 8 x Mac 700 Profile, 8 x Clay Paky Alpha Beam 300, 12 x JB A7 Wash , 6 x binder, 2 x Atomic 3000, 2 x Hase Base Hazer, 1 x Reflektor prowadzący 2500 W.

·         Pełna gotowość sceny i wyposażenia (zakończenie montażu) – 31 lipca 2016 roku godzina 9:00.

Etap 2.  Zapewnienie agregatu prądotwórczego.

1.    Wykonawca zapewni agregat prądotwórczy o odpowiedniej mocy i z zapasem paliwa  wystarczającym na realizację całości przedsięwzięcia.

·         Wykonawca zapewni podłączenie przyłącza elektrycznego do sprzętu (sprzęt dźwiękowy i oświetleniowy- Etap 1) wykorzystując agregat prądotwórczy.

Etap 3.  Zapewnienie osób do obsługi sprzętu oświetleniowego i dźwiękowego.

1.    Wykonawca zapewni wykwalifikowane osoby do obsługi sprzętu oświetleniowego i dźwiękowego podczas trwania imprezy plenerowej.

Etap 4. Zapewnienie demontażu sceny po zakończeniu imprezy plenerowej.

1.    Wykonawca zapewni demontaż sceny wraz z wyposażeniem w ciągu 12 godzin od zakończenia imprezy plenerowej.

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną  na adres email: pawel.chyla@lubelskie.pl do dnia 19 lipca 2016 roku do godziny 12:00. Oferty przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę przy wyborze Wykonawcy.

Kryterium branym pod uwagę przy wyborze Wykonawcy będzie najniższa cena. Oferta musi zawierać wyszczególnioną kwotę netto, brutto jaką Wykonawca oferuje za wykonanie przedmiotu zamówienia.

W razie pytań kontakt tel. 81 44 16 873 – Paweł Chyła

data wprowadzenia: 15.07.2016 r.


Zapytanie cenowo - ofertowe w celu zamówienie na usługę restauracyjną wraz z wynajęciem sali w dniu 10 czerwca 2016 r. 

W związku z organizacją 1 - dniowego szkolenia dla Lokalnych Grup Działania z terenu województwa lubelskiego w  terminie 10 czerwca 2016 r.,  proszę o przedstawienie oferty cenowej na usługę restauracyjną dla 50 osób (obiad– składający się z pierwszego dania zupy , drugiego dania do wyboru sztuka mięsa lub ryby, ziemniaków lub ryżu, surówki,  deseru oraz serwis kawowy z suchymi ciasteczkami i napojami w trakcie szkolenia. Menu należy  uzgodnić z Zamawiającym) oraz wynajęciem sali.

Wykonawca powinien zapewnić salę z rzutnikiem multimedialnym, nagłośnieniem i miejscami siedzącymi na terenie Lublina oraz  Wykonawca ma zapewnić  w ramach usługi darmowe miejsca parkingowe dla uczestników szkolenia.  Proszę również o podanie ceny netto i brutto całego zamówienia oraz  od osoby z rozbiciem na:  na usługę restauracyjną, serwis kawowy, salę. Płatność za usługę nastąpi po realizacji całego przedsięwzięcia. 

Oferty  w zamkniętych kopertach wraz ze wskazaniem miejsca organizacji szkolenia potwierdzonego rezerwacją należy dostarczyć osobiście do dnia 30 maja  2016 r. do godziny 12:00. 

Miejsce składania ofert: Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, pokój 5.503 (Sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi 30.05.2016 r. o godzinie 13:00, w pokoju 6.607 kryterium jakie będzie  brane pod uwagę to cena

Kontakt tel. 81 44 16 873 – Katarzyna Frankiewicz


Zapytanie cenowo - ofertowe w celu zamówienia usługi restauracyjnej wraz z wynajęciem sali w dniu 18 grudnia 2015 r. 

W związku z organizacją 1 - dniowego szkolenia dla Lokalnych Grup Działania z terenu województwa lubelskiego w  terminie 18  grudnia 2015 r.,  proszę o przedstawienie oferty cenowej na usługę restauracyjną dla 50 osób (obiad– składający się z pierwszego dania zupy , drugiego dania do wyboru sztuka mięsa lub ryby, ziemniaków lub ryżu, surówki,  deseru oraz serwis kawowy z suchymi ciasteczkami i napojami w trakcie szkolenia) oraz wynajęciem sali i darmowego parkingu dla 25 samochodów .

       Wykonawca powinien zapewnić salę z rzutnikiem multimedialnym, nagłośnieniem i miejscami siedzącymi . Miejsce realizacji szkolenia Miłocin pod Lublinem. Sala szkoleniowa powinna znajdować się w miejscu w którym zostanie wykonana usługa restauracyjna.  Proszę również o podanie ceny netto i brutto całego zamówienia oraz  od osoby z rozbiciem na:  na usługę restauracyjną, serwis kawowy, salę. Płatność za usługę nastąpi po realizacji całego przedsięwzięcia. 

 Oferty wraz ze wskazaniem miejsca organizacji szkolenia potwierdzonego rezerwacją należy dostarczyć osobiście do dnia 14 grudnia 2015 r. do godziny 12:00. 

Miejsce składania ofert: Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Województwa Lubelskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, pokój 5.503 (Sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi 14.12.2015 r o godzinie 13:00, w pokoju 6.608 kryterium jakie będzie  brane pod uwagę to cena

Kontakt tel. 81 44 16 873 – Katarzyna Frankiewicz

data wprowadzenia 10.12.2015 r.

...........................................................................................................................

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.    Nazwa przedsięwzięcia: Seminarium dotyczące wymogów i warunków higieniczno – sanitarnych przy wytwarzaniu i dystrybucji żywności tradycyjnej, regionalnej i lokalnej. Celem podejmowanej inicjatywy jest przedstawienie zasad funkcjonowania HACCP w małym przetwórstwie spożywczym. Kolejnym zagadnieniem, które zostanie zaprezentowane będzie System HACCP i zarządzanie bezpieczeństwem żywności podczas wytwarzania tradycyjnych i regionalnych  produktów w małych zakładach produkcyjnych i gastronomii. Spotkanie zostanie poświęcone również zagadnieniom związanym z charakterystyką prowadzenia drobnego przetwórstwa w zakładzie produkcyjnym, a także aspektom praktycznym i organizacyjnym dotyczącym sprzedaży i dostaw bezpośrednich. Możliwości prezentowania żywności wytwarzanej okazjonalnie metodami tradycyjnymi na imprezach plenerowych i targach.

II.   Realizacja: Samorząd Województwa Lubelskiego zamierza zlecić wykonanie następującego przedmiotu zamówienia:

1)     Seminarium teoretyczne.

a)     Organizacja Seminarium teoretycznego

Seminarium ma na celu podniesienie świadomości lokalnych wytwórców w zakresie wdrażania systemu HACCP. Kolejnym celem jest dalsza promocja zagadnień związanych z bezpieczeństwem wytwarzania żywności tradycyjnej i regionalnej, a także promocji gotowych wyrobów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych oraz w europejskie i polskie systemy jakości. Na spotkaniu zostaną przedstawione również zagadnienia z zakresu spełniania wymogów i warunków higieniczno – sanitarnych przy wytwarzaniu i dystrybucji żywności tradycyjnej, regionalnej i lokalnej.

W konferencji będzie uczestniczyć 100 osób – przedstawiciele Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych oraz producenci z terenu województwa lubelskiego.

Grupa docelowa: przedstawiciele Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych oraz producenci z terenu województwa lubelskiego. 

Ilość uczestników: 100 osób.

Ilość seminariów: 1 seminarium.

Miejsce: sala konferencyjna na  terenie Lublina, na której będzie przeprowadzane seminarium, minimum 6 godzin wykładów oraz zaplecze i pomieszczenie umożliwiające przeprowadzenie degustacji produktów tradycyjnych i regionalnych.

Wykładowca/expert: audytor wiodący PCBC (system certyfikacji auditorów wiodących systemu zarządzania jakością w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A.) w zakresie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000. Z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zagadnień bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności, higieny i racjonalizacji żywienia oraz wdrażania systemów zapewnienia jakości w produkcji i przetwórstwie żywności. Współpracujący z zakładami przemysłu spożywczego, prowadzący konsultacje z zakresu praktycznego wdrażania systemu HACCP oraz audity. Posiadający w swoim dorobku publikacje i opracowania dotyczące bezpieczeństwa żywności i wymogów sanitarno-higienicznych dla zakładów produkcji i przetwórstwa żywności. Ponadto, wykładowca powinien przedstawić potwierdzenie swojego doświadczenia.

Przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania, charakteryzującej się prowadzeniem działań dotyczących produktów tradycyjnych i regionalnych. Ponadto, wykładowca powinien przedstawić potwierdzenie swojego doświadczenia.

Tematyka seminarium: wymogi i warunki higieniczno – sanitarne przy wytwarzaniu i dystrybucji żywności.

Porządek konferencji:

- Rejestracja uczestników

- Otwarcie konferencji

- Konferencja 

- Przerwa kawowa

- Dyskusja i podsumowanie

- Degustacja produktów tradycyjnych i regionalnych

Termin realizacji: 10 grudnia 2015 r.

b)    Przygotowanie prezentacji i degustacji z wyrobów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pochodzących
z Lubelszczyzny oraz z wyrobów w pisanych w polskie i europejskie systemy jakości. Zakup wyrobów cukierniczych, ciastkarskich, pieczywa, gotowych potraw i przetworów owocowo-warzywnych. Wszystkie wyroby muszą być produktami tradycyjnymi pochodzącymi
z Lubelszczyzny i umieszczonymi na LPT (są to produkty, których wytwarzanie odbywa się od co najmniej 25 lat w naszym regionie) ewentualnie wpisanymi w systemy jakości żywności.

 1. Zupa cebulowa 10 litrów.
 2. Forszmak lubelski 20 kg.
 3. Zupa chłopska fajsławicka 10 litrów.
 4. Pierogi z czerwoną fasolą 200 sztuk.
 5. Gołąbki z kwaszonej kapusty 100 sztuk.
 6. Golasy izbickie 100 sztuk.
 7. Kapusta z grochem i śmietaną 100 porcji.
 8. Werbkowickie placki z soczewicy 100 sztuk.
 9. Cebularze lubelskie 100 sztuk.
 10. Chleb starowiejski 15 kg.
 11. Ciasta wpisane na LPT pieróg gryczany, gryczak janowski, gryczak godziszowski, miodownik z Jaszczowa, ciasto staropolskie łącznie 15 kilogramów.
 12. Nadwiślański sok jabłkowy 25 litrów.
 13. Oranżada Kąkolewnicka 100 sztuk.
 14. Wędliny tradycyjne Kiełbasa, Polędwica, Baleron, Szynka 20 kg.

Dodatkowo wyserwowanie wyżej wymienionych produktów.

Termin realizacji: 10 grudnia 2015 r.

Dodatkowe wymagania organizacyjne:

Ø  Zapewnienie sali do przeprowadzenia seminarium na terenie Lublina, położonej
w granicach administracyjnych miasta.

Ø  Sala w budynku.

Ø  Zapewnienie na sali konferencyjnej rzutnika multimedialnego oraz ekranu i komputera.

Ø  Zapewnienie serwisu składającego się z herbaty i kawy wraz z obsługą.

Ø  Zapewnienie obsługi (wyserwowanie) przy degustacji produktów charakterystycznych dla Regionu Lubelskiego.

Ø  Zapewnienie wykładowców do prowadzenia seminarium, po wcześniejszym zaakceptowaniu propozycji przez zamawiającego.

Ø  Wykładowca zapewni merytoryczne przygotowanie do seminarium.

Ø  Wielkość sali dostosowana do liczby uczestników ok. 100 osób na konferencji.

Ø  Zaplecze techniczne niezbędne do przeprowadzenia seminarium oraz degustacji.

Ø  Zaplecze techniczne (miejsce do przechowywania materiałów konferencyjnych, sprzętu itp.).

Ø  Zaplecze sanitarne (toalety damskie i męskie).

Ø  Szatnię dla 100 osób.

Ø  Dodatkowy atut posiadanie miejsc parkingowych.

Ø  Lista obecności – Wykonawca zobowiązany jest wspólnie z zamawiającym prowadzić na seminarium listę obecności uczestników, na wzorze przekazanym przez Zamawiającego stanowiącym załącznik do wniosku o pomocy technicznej PROW.

Ø  Dojazd Wykonawcy/trenera we własnym zakresie.

Ø  Załadowanie i odwiezienie:

- przed rozpoczęciem seminarium Wykonawca zobowiązuje się odebrać od Zamawiającego roll-upy (Lubelskie, Departament Rolnictwa i Środowiska oraz KSOW),

-  po zakończeniu seminarium Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu, na miejsce wskazane przez Zamawiającego pozostałych materiałów informacyjno-promocyjnych oraz innych przedmiotów (roll-upy) przeznaczonych do konferencji, a następnie ich rozładowanie,

- roll-upy muszą być rozstawione w widocznym miejscu.

Ø  Udokumentowanie fotograficzne seminarium aparatem cyfrowym oraz przekazanie materiałów zamawiającemu w przeciągu 5 dni po zakończeniu konferencji. Wykonawca wykona co najmniej 20 zdjęć z przebiegu spotkania.

Ø  Sprawowania nadzoru nad całością przebiegu seminarium - oddelegowanie min. 1 osoby do obsługi na czas trwania seminarium, która będzie pozostawała w ciągłym kontakcie z Zamawiającym.

Ø  Zamawiający zapłaci Wykonawcy za rzeczywiście poniesione koszty realizacji seminarium, tzn. po zakończeniu wszystkich spotkań.

Ø  Przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę, w ciągu 5 dni po seminarium, krótkiego raportu z przebiegu realizacji zamówienia. Załącznikami do raportu będą:

·         rozliczenie z pobranych materiałów promocyjnych,

·         pełna lista uczestników konferencji, zawierająca: imiona i nazwiska, nazwy firm/instytucji i podpis uczestników konferencji;

·         dokumentacja fotograficzna.

Ø  Oznaczenie pomieszczeń informacją o organizowanych konferencjach wraz z logotypami i informacjami o źródle finansowania.

Ø  Przeprowadzenie ankiety monitorującej i ewaluacyjnej wśród uczestników. Testy przed i po konferencji.

Ø  Zapewnienie uczestnikom konferencji bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami BHP i przepisami przeciwpożarowymi.

Termin realizacji: 10 grudzień 2015 r.

Zamawiający informuje, iż zadanie zostało sfinansowane ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Zamawiający deklaruje pełną współpracę merytoryczną przy przygotowywaniu seminarium.

Formularz ofertowy (pobierz)

Karta informacyjna (pobierz)

Oferty proszę składać osobiście w wersji papierowej do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, przy ul. Lubomelskiej 1-3, w Lublinie, pok. 128 z dopiskiem „Seminarium Wymogi i warunki higieniczno – sanitarne przy wytwarzaniu i dystrybucji żywności”.

Termin składania ofert: do dnia 18. 11. 2015 r. do godz. 15 30. 

data wprowadzenia: 16.11.2015 r.


Zapytanie cenowo - Organizacja dwóch konferencji teoretycznych oraz dwóch konferencji praktycznych (wizyty studyjne) w ramach operacji „Zwiększenie świadomości o OZE liderów i mieszkańców lubelskich wsi” oraz dostawa materiałów edukacyjno- promocyjnych.

Wykonawca powinien wykonać zamówienie zgodnie z załącznikiem nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

Miejsce składania ofert do 09.11.2015 r. godz 8:00 : Sekretariat Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, pokój 4.405 (Sekretariat).

opis zamówienia

umowa

Otwarcie ofert nastąpi 9.11.2015 r. o godzinie 9:00, w pokoju 4.405 kryterium jakie będzie brane pod uwagę to najniższa cena.

Kontakt tel. 81 44 16 713 Beata Gajak-Gregorczyk

data wprowadzenia 02.11.2015 r.

...................................................................................................................

Zapytanie cenowo - ofertowe na usługę restauracyjną wraz z wynajęciem sali w Lublinie w dniu 6 listopada 2015 r. 

W związku z organizacją 1 – dniowej konferencji dla potencjalnych beneficjentów PROW 2014-2020 z terenu województwa lubelskiego w  terminie 6 listopada 2015 r. w Lublinie,  proszę o przedstawienie oferty cenowej na usługę restauracyjną dla 300 osób do uzgodnienia z zamawiającym (obiady – składające się z pierwszego dania dwóch zup do wyboru, drugiego dania składającego się z ziemniaków lub ryżu, sztuki mięsa i surówki,  deseru oraz serwis kawowy z suchymi ciasteczkami i napojami w trakcie konferencji) oraz wynajęcie sali. Miejsce organizacji konferencji Lublin

       Wykonawca powinien zapewnić w ramach usługi darmowe miejsca parkingowe dla 100  samochodów w promieniu 200 metrów od miejsca w, którym odbywa się konferencja ponadto salę z rzutnikiem multimedialnym, nagłośnieniem i miejscami siedzącymi dla 300 osób.  Proszę również o podanie ceny netto i brutto całego zamówienia oraz  od osoby z rozbiciem na:  na usługę restauracyjną serwis kawowy, salę. Płatność za usługę nastąpi po realizacji całego przedsięwzięcia. Termin składania ofert:  22 października 2015 roku. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, które są opisane (nazwa i adres potencjalnego wykonawcy)

Miejsce składania ofert: Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Województwa Lubelskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, pokój 5.503 (Sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi 23.10.2015 r o godzinie 10:00, w pokoju 6.608 kryterium jakie będzie  brane pod uwagę to cena.

Kontakt tel. 81 44 16 795

 

data wprowadzenia: 15.10.2015 r.

 ..........................................................................................................................

 

Zapytanie cenowo - ofertowe dotyczące zamówienia na świadczenie usługi hostingowej strony internetowej www.prow.lubelskie.pl

W związku z utrzymaniem Strony internetowej www.prow.lubelskie.pl, Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego, prosi o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usługi hostingowej wyżej wymienionej strony internetowej.

Warunki świadczenia usługi hostingowej od dnia 2 lipca 2015 r. do dnia 2 lipca 2016 r. strony internetowej www.prow.lubelskie.pl

 1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przestrzeń dyskową oraz infrastrukturę techniczną konieczną do funkcjonowania serwisu internetowego www.prow.lubelskie.pl zgodnie  z parametrami.

Specyfikacja technicznej usługi

1

Powierzchnia dyskowa przeznaczona na stronę www.prow.lubelskie.pl

maks. 20 GB

2

Powierzchnia dyskowa przeznaczona na bazę danych

maks. 500 MB

3

Limit ruchu w stosunku miesięcznym

maks. 60 GB

4

Przepustowość łączna na potrzeby portalu

min. 2 MB/s

5

Obsługa serwisów www przez panel administracyjny

tak

6

Konta na serwerze FTP

bo

7

Dostęp FTP do wydzielonego katalogu

tak

8

Możliwość dowolnego podziału powierzchni

tak

9

Nieograniczona ilość kont pocztowych

tak

10

Utrzymanie domeny na serwerze DNS

tak

 

 1. Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi będące następstwem winy umyślnej oraz niedbalstwa. Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za szkody poniesione wskutek okoliczności takich jak:

- przyczyny o charakterze siły wyższej

- awaria łączy telekomunikacyjnych znajdujących się poza miejscem pracy Wykonawcy

 1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za gromadzone i przekazywane przez Zamawiającego treści oraz dane i nie wykonuje jakichkolwiek kontroli działań Zamawiającego  w żadnym zakresie. Na Wykonawcy nie spoczywa odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek naruszeń, których dopuści się Zamawiający w trakcie korzystania z usługi hostingowej.
 2. Wykonawca w ramach świadczenia usługi zobowiązuje się informować Zamawiającego o wszystkich terminach planowanych przerw technicznych leżących po stronie wykonawcy  z 48 godzinnym wyprzedzeniem.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego likwidowania przerw i awarii powstałych/ leżących po stronie Wykonawcy.
 4. Łączny czas trwania przerw technicznych leżących po stronie Wykonawcy  od dnia przekazania praw do nowej wersji serwisu prow.lubelskie.pl oraz mapy mapa.prow.lubelskie.pl nie może być dłuższy niż 96 godzin, a czas trwania jednorazowej przerwy nie może przekroczyć 12 godzin.
 5. Wykonawca w ramach świadczenia usługi zobowiązany jest do zachowania tajemnicy wszystkich danych przechowywanych na serwerach. Dane zdobyte w trakcie prac technicznych oraz administracyjnych przez Pracowników Wykonawcy nie będą udostępniane osobom trzecim.

                Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem KSOW „Oferta na świadczenie usługi hostingowej” do Zamawiającego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Koordynacji Projektów Europejskich Lublin, ul. Marii Curie – Skłodowskiej 3, pokój 503 (Sekretariat) do dnia 10 czerwca 2015 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 10:15 w Departamencie Koordynacji Projektów Europejskich Lublin, ul. Marii Curie – Skłodowskiej 3, pokój 607. Kryterium jakie będzie brane pod uwagę w przedstawionej ofercie to najniższa zaoferowana cena. Oferty dostarczone w późniejszym terminie zostaną odrzucone.

data wprowadzenia: 02.06.2015 r.

...............................................................................................................................

 

Zapytanie ofertowe na zakup biurek i foteli biurowych

W związku z planowanym zakupem mebli biurowych dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego proszę o przedstawienie oferty cenowej na usługę związaną z zakupieniem oraz dostarczeniem do Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich ul. Marii Curie - Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin, piętro VI pokój 607-608 mebli biurowych według poniższej specyfikacji:

- biurka z płyty wiórowej, dwie szyuki, wymiary (120x60-75x75), biurka wyposażone z jednej strony w trzy szuflady zamykane na klucz, z drugiej strony w szafkę z półką zamykaną na klucz, pośrodku biurka wysuwana szuflada na klawiaturę komputerową, biurka w kolorze olcha.

- fotel biurowy, jedna sztuka, tapicerowany materiałem z podłokietnikami, twarde koła, mechanizm asynchroniczny, kolor brązowy.

Oferty należy przesłać na adres e-mail:  katarzyna.frankiewicz@lubelskie.pl do dnia 29 lipca 2014 r. do godziny 14.00. Kryterium jakie będzie brane pod uwagę w przedstawionej ofercie to najniższa cena. Oferty dostarczone w późniejszym terminie zostaną odrzucone.

data wprowadzenia: 24.07.2014

.............................................................................................................................

Zapytanie ofertowe na zakup szaf metalowych

W związku z planowanym zakupem mebli biurowych dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego proszę o przedstawienie oferty cenowej na usługę związaną z zakupieniem oraz dostarczeniem do Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich ul. Marii Curie - Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin, piętro VI pokój 607-608 mebli biurowych według poniższej specyfikacji:

 - szafy metalowe na dokumenty, dwie sztuki, wymiary (1980x800x400), dwudrzwiowe, wykonane z blachy o gr. Min. 0,8-1 mm, malowane strukturalna farba proszkowana w kolorze jasnoszarym wg RAL 7035, szafy powinny być wyposażone w min. 4 półki metalowe z możliwością regulacji.

Oferty należy przesłać na adres e-mail:  katarzyna.frankiewicz@lubelskie.pl do dnia 29 lipca 2014 r. do godziny 14.00. Kryterium jakie będzie brane pod uwagę w przedstawionej ofercie to najniższa cena. Oferty dostarczone w późniejszym terminie zostaną odrzucone.

 

  data wprowadzenia: 24.07.2014

...........................................................................................................................

Zapytanie cenowo-ofertowe dotyczące zamówienia na usługę cateringową w dniu 10 maja 2014 r.

W związku z organizacja szkolenia dla LGD w dniach 10 maja 2014 r. w miejscowości Piotrkówek w Gminie Krzczonów, proszę o przedstawienie oferty cenowej na usługę cateringową dla 70 uczestników szkolenia. W skład usługi wchodzi przygotowanie serwisu kawowego wraz z suchymi ciasteczkami (serwis dostępny w czasie całego szkolenia),woda i napoje (na osobę 0,5 l wody, 1 litr napoje i soki), przekąsek zimnych ( 6 rodzajów sałatek, 5 rodzajów wędlin, 3 rodzaje śledzi, pieczywo, 3 rodzaje sosów, paleta serów). Proszę o przedstawienie oferty zawierającej menu, oraz cenę od osoby za serwis kawowy oraz wodę i napoje oraz cenę od osoby za catering z zimnymi przekąskami i sałatkami. Kryterium wyboru oferty najniższa cena.

Oferty należy przesłać na adres e-mail:radoslaw.orgasinski@lubelskie.pl do dnia 7 maja 2014 r. do godziny 10:00.

                                               Data wprowadzenia informacji 05.05.2014 r.

.................................................................................................................................

Zapytanie cenowo-ofertowe w celu zamówienia na usługę hotelarsko-restauracyjną w dniach 10-13 kwietnia 2014 r.

W związku z uczestnictwem w VI Międzynarodowych Targach „AGROTRAVEL 2014”  w dniach 11-13 kwietnia 2014 r. w Kielcach, proszę o przedstawienie oferty cenowej na usługę noclegową ze śniadaniem dla 20 uczestników z Województwa Lubelskiego. Każda rezerwacja po 6 pokoi jednoosobowych oraz po 7 pokoi dwuosobowych, w tym: noclegi w terminie 10-13 kwietnia 2014 r. (3 doby hotelowe). Noclegi w hotelach kategorii co najmniej *** – (trzy gwiazdkowy), z osobnym węzłem sanitarnym w każdym pokoju. Uczestnicy wyjazdu winni być zakwaterowani w jednym obiekcie. W przypadku zarezerwowania miejsc noclegowych w obiekcie znajdującym się w odległości większej niż 1 km od miejsca odbywania się targów wykonawca zobowiązany jest w cenie usługi hotelarskiej zapewnić transfery grupowe: hotel - targi - hotel w dniu 10. 04. 2014 r., z hotelu na targi oraz z targów do hotelu w dniach 11 – 13. 04. 2014 r. dla uczestników targów z Województwa Lubelskiego;

Oferty należy przesłać na adres e-mail: katarzyna.frankiewicz@lubelskie.pl do dnia 24 lutego 2014 r. do godziny 12:00.

 

                                         Data wprowadzenia informacji 20.02.2014


Zapytanie cenowo - ofertowe w celu zamówienie na usługę hotelarsko- restauracyjną wraz z wynajęciem sali w dniach 12 - 13 grudnia 2013 r. 

W związku z organizacją 2 - dniowego szkolenia dla Lokalnych Grup Działania z terenu województwa lubelskiego w  terminie 12 - 13 grudnia 2013 r.,  proszę o przedstawienie oferty cenowej na usługę noclegową dla 55 uczestników wraz z pełnym wyżywieniem (śniadanie, 2x obiady – składające się z pierwszego dania, drugiego dania oraz deseru, kolacja, serwis kawowy – wraz z napojami do posiłków) oraz wynajęciem sali.

       Wykonawca powinien zapewnić salę z rzutnikiem multimedialnym, nagłośnieniem i miejscami siedzącymi. Usługa noclegowa dotyczy 11 pokoi jednoosobowych oraz 22 pokoi dwuosobowych wraz ze śniadaniem, kolacją i dwoma obiadami, serwisem kawowym dostępnym przez cały czas trwania szkolenia.  Proszę również o podanie ceny od osoby z rozbiciem na:  usługę hotelarską wraz ze śniadaniem, obiad, kolację i serwis kawowy, salę. Płatność za usługę nastąpi po realizacji całego przedsięwzięcia. Oferty należy przesłać na adres e-mail: agnieszka.wenerska@lubelskie.pl do dnia 29 listopada 2013 r. do godziny 12:00. 

Kontakt tel. 81 44 16 873

 

data wprowadzenia: 02.06.2015 r.

...............................................................................................................................

 

Zapytanie ofertowe na zakup biurek i foteli biurowych

W związku z planowanym zakupem mebli biurowych dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego proszę o przedstawienie oferty cenowej na usługę związaną z zakupieniem oraz dostarczeniem do Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich ul. Marii Curie - Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin, piętro VI pokój 607-608 mebli biurowych według poniższej specyfikacji:

- biurka z płyty wiórowej, dwie szyuki, wymiary (120x60-75x75), biurka wyposażone z jednej strony w trzy szuflady zamykane na klucz, z drugiej strony w szafkę z półką zamykaną na klucz, pośrodku biurka wysuwana szuflada na klawiaturę komputerową, biurka w kolorze olcha.

- fotel biurowy, jedna sztuka, tapicerowany materiałem z podłokietnikami, twarde koła, mechanizm asynchroniczny, kolor brązowy.

Oferty należy przesłać na adres e-mail:  katarzyna.frankiewicz@lubelskie.pl do dnia 29 lipca 2014 r. do godziny 14.00. Kryterium jakie będzie brane pod uwagę w przedstawionej ofercie to najniższa cena. Oferty dostarczone w późniejszym terminie zostaną odrzucone.

data wprowadzenia: 24.07.2014

.............................................................................................................................

Zapytanie ofertowe na zakup szaf metalowych

W związku z planowanym zakupem mebli biurowych dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego proszę o przedstawienie oferty cenowej na usługę związaną z zakupieniem oraz dostarczeniem do Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich ul. Marii Curie - Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin, piętro VI pokój 607-608 mebli biurowych według poniższej specyfikacji:

 - szafy metalowe na dokumenty, dwie sztuki, wymiary (1980x800x400), dwudrzwiowe, wykonane z blachy o gr. Min. 0,8-1 mm, malowane strukturalna farba proszkowana w kolorze jasnoszarym wg RAL 7035, szafy powinny być wyposażone w min. 4 półki metalowe z możliwością regulacji.

Oferty należy przesłać na adres e-mail:  katarzyna.frankiewicz@lubelskie.pl do dnia 29 lipca 2014 r. do godziny 14.00. Kryterium jakie będzie brane pod uwagę w przedstawionej ofercie to najniższa cena. Oferty dostarczone w późniejszym terminie zostaną odrzucone.

 

  data wprowadzenia: 24.07.2014

...........................................................................................................................

Zapytanie cenowo-ofertowe dotyczące zamówienia na usługę cateringową w dniu 10 maja 2014 r.

W związku z organizacja szkolenia dla LGD w dniach 10 maja 2014 r. w miejscowości Piotrkówek w Gminie Krzczonów, proszę o przedstawienie oferty cenowej na usługę cateringową dla 70 uczestników szkolenia. W skład usługi wchodzi przygotowanie serwisu kawowego wraz z suchymi ciasteczkami (serwis dostępny w czasie całego szkolenia),woda i napoje (na osobę 0,5 l wody, 1 litr napoje i soki), przekąsek zimnych ( 6 rodzajów sałatek, 5 rodzajów wędlin, 3 rodzaje śledzi, pieczywo, 3 rodzaje sosów, paleta serów). Proszę o przedstawienie oferty zawierającej menu, oraz cenę od osoby za serwis kawowy oraz wodę i napoje oraz cenę od osoby za catering z zimnymi przekąskami i sałatkami. Kryterium wyboru oferty najniższa cena.

Oferty należy przesłać na adres e-mail:radoslaw.orgasinski@lubelskie.pl do dnia 7 maja 2014 r. do godziny 10:00.

                                               Data wprowadzenia informacji 05.05.2014 r.

.................................................................................................................................

Zapytanie cenowo-ofertowe w celu zamówienia na usługę hotelarsko-restauracyjną w dniach 10-13 kwietnia 2014 r.

W związku z uczestnictwem w VI Międzynarodowych Targach „AGROTRAVEL 2014”  w dniach 11-13 kwietnia 2014 r. w Kielcach, proszę o przedstawienie oferty cenowej na usługę noclegową ze śniadaniem dla 20 uczestników z Województwa Lubelskiego. Każda rezerwacja po 6 pokoi jednoosobowych oraz po 7 pokoi dwuosobowych, w tym: noclegi w terminie 10-13 kwietnia 2014 r. (3 doby hotelowe). Noclegi w hotelach kategorii co najmniej *** – (trzy gwiazdkowy), z osobnym węzłem sanitarnym w każdym pokoju. Uczestnicy wyjazdu winni być zakwaterowani w jednym obiekcie. W przypadku zarezerwowania miejsc noclegowych w obiekcie znajdującym się w odległości większej niż 1 km od miejsca odbywania się targów wykonawca zobowiązany jest w cenie usługi hotelarskiej zapewnić transfery grupowe: hotel - targi - hotel w dniu 10. 04. 2014 r., z hotelu na targi oraz z targów do hotelu w dniach 11 – 13. 04. 2014 r. dla uczestników targów z Województwa Lubelskiego;

Oferty należy przesłać na adres e-mail: katarzyna.frankiewicz@lubelskie.pl do dnia 24 lutego 2014 r. do godziny 12:00.

 

                                         Data wprowadzenia informacji 20.02.2014


Zapytanie cenowo - ofertowe w celu zamówienie na usługę hotelarsko- restauracyjną wraz z wynajęciem sali w dniach 12 - 13 grudnia 2013 r. 

W związku z organizacją 2 - dniowego szkolenia dla Lokalnych Grup Działania z terenu województwa lubelskiego w  terminie 12 - 13 grudnia 2013 r.,  proszę o przedstawienie oferty cenowej na usługę noclegową dla 55 uczestników wraz z pełnym wyżywieniem (śniadanie, 2x obiady – składające się z pierwszego dania, drugiego dania oraz deseru, kolacja, serwis kawowy – wraz z napojami do posiłków) oraz wynajęciem sali.

       Wykonawca powinien zapewnić salę z rzutnikiem multimedialnym, nagłośnieniem i miejscami siedzącymi. Usługa noclegowa dotyczy 11 pokoi jednoosobowych oraz 22 pokoi dwuosobowych wraz ze śniadaniem, kolacją i dwoma obiadami, serwisem kawowym dostępnym przez cały czas trwania szkolenia.  Proszę również o podanie ceny od osoby z rozbiciem na:  usługę hotelarską wraz ze śniadaniem, obiad, kolację i serwis kawowy, salę. Płatność za usługę nastąpi po realizacji całego przedsięwzięcia. Oferty należy przesłać na adres e-mail: agnieszka.wenerska@lubelskie.pl do dnia 29 listopada 2013 r. do godziny 12:00. 

Kontakt tel. 81 44 16 873

 

                                                Data wprowadzenia informacji: 2013. 11. 26.


W związku z organizacją w dniu 8 września 2013 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej (Skansen) „XV Lubelskiego Święta Chleba” proszę o przedstawienie oferty cenowej na usługę związaną z wynajęciem 40 przenośnych namiotów wraz z zapleczem sanitarnym według poniższej specyfikacji.

1.    Organizacja stoisk w formie tzw. namiotów jarmarcznych (zaleca się, aby cały punkt projektu został zrealizowany przez jednego wykonawcę)

1.1.  Wynajem 40  indywidualnych, przenośnych  namiotów wystawienniczych (jarmarcznych), wraz z pełna obsługą.

Wynajem musi spełniać następujące wymagania:

A.    Namioty muszą spełniać następujące standardy:

 • estetyczne wykonanie,
 •  właściwa ochrona wystawców i ich towarów przed warunkami atmosferycznymi (opady) – wyposażenie w łatwo demontowane ściany boczne i ścianę tylną,
 •  jednakowe wymiary wszystkich namiotów (powierzchnia 3 - 6m2, wysokość maks. 2,5 m).

B.    Stoiska muszą być ustawione i udostępnione organizatorom i wystawcom do godziny 6.00 w dniu imprezy, włączywszy w to podłączenie wszystkich instalacji wewnętrznych

C.   Demontaż stoisk nie może być rozpoczęty przed godziną 18.00 w dniu imprezy i musi zostać zakończony do dnia następnego do godz. 6.00 rano

D.   Dostawca stoisk musi zapewnić transport, rozstawienie, montaż i demontaż namiotów, a także montaż wymaganego wyposażenia tj.:

 • Wyposażenie sanitarne: dystrybutor z ciepłą woda oraz dyspenser płynu do dezynfekcji rąk wraz z ręcznikiem papierowym – po jednym komplecie na każdy namiot, na zewnątrz każdego namiotu indywidualny pojemnik na śmieci,
 •  Zabezpieczenie elektryczne odpowiednie dla mocy min. 4 kW na stoisko o raz dostępność przyłączy elektrycznych 230V w odległości nie większej niż 10 metrów o każdego stoiska,
 • Pełne okablowanie oraz szafy rozdzielcze dla rozprowadzenia przyłączy elektrycznych od punktu dostawy energii elektrycznej zapewnianego przez gospodarza terenu do stoisk i innych docelowych punktów odbioru oraz najazdy lub inne osłony dla przewodów elektrycznych,
 • Sprzęt gaśniczy.

E.    Dostawca namiotów musi zapewnić zachowanie czystości i porządku na terenie, na którym zostaną ustawione stoiska:

 •   Zapewnienie toalet przenośnych - toalety chemiczne w liczbie 2 sztuk – toalety z pełną obsługą (transport, rozstawienie, wywóz nieczystości),
 •  Bieżące opróżnianie koszy ustawionych przy stoiskach i wywóz śmieci.

F.    Zamawiający nie odpowiada za zaginiecie rzeczy dostarczonych przez wykonawcę. Ochrona mienia leży w gestii wykonawcy.

1.2.  Wyposażenie stoisk w indywidualne tablice informacyjne

Tablica będzie miała wymiary nie mniejsze niż 29 x 41 cm i musi być przystosowana do łatwego montażu do konstrukcji namiotu, w sposób gwarantujący dobrą widoczność treści tablicy oraz nie przysłaniający indywidualnego wystroju każdego stoiska

Na tablicy będą umieszczone co najmniej następujące informacje i oznaczenia:

 • Logotypy instytucji dofinansowującej oraz Lubelskiego Święta Chleba
 • Nazwa imprezy / tytuł projektu:
 • Nazwa instytucji dofinansowującej:
 • Nazwa wystawcy: (z podaniem co najmniej adresu jego głównego zakładu);
 •  Produkty regionalne/tradycyjne: TAK (nazwy produktów lub grup produktów);
 • Produkty ekologiczne z certyfikatem BIO: TAK (nazwy produktów lub grup produktów);
 • Identyfikator stoiska: (z kodem do głosowania SMS na najładniejsze stoisko).

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem KSOW „Oferta na wynajem namiotów” do Zamawiającego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament koordynacji Projektów Europejskich Lublin, ul. Stefczyka 3B pokój 02 do dnia 22 sierpnia 2013 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 10:15 w pokoju 02. Kryterium jakie będzie brane pod uwagę w przedstawionej ofercie to najniższa zaoferowana cena. Oferty dostarczone w późniejszym terminie zostaną odrzucone.

Kontakt tel. 81 44 16 873

 

                                                Data wprowadzenia informacji: 2013. 08. 19.


W związku z organizacją spotkania szkoleniowego 3-dniowego dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania Województwa Lubelskiego, termin realizacji przedsięwzięcia 14-16 listopada 2012 r. proszę o przedstawienie oferty cenowej na usługę noclegową wraz ze śniadaniem, zapewnienie kolacji i obiadu, serwisu kawowego oraz sali wykładowej.

Wykonawca powinien zapewnić salę z rzutnikiem multimedialnym, nagłośnieniem i miejscami siedzącymi dla minimum 65 osób, nocleg w 26 pokojach dwuosobowych  i 13 pokojach jednoosobowych wraz pełnym wyżywieniem oraz serwis kawowy wraz z kruchymi ciasteczkami i napojami dostępny przez cały czas w godzinach trwania spotkania szkoleniowego w dniach 14-16 listopada 2012 r.. Liczba osób korzystających z noclegów dotyczy 65 uczestników spotkania szkoleniowego. Proszę również o  podanie ceny od osoby z rozbiciem na usługę hotelarską wraz ze śniadaniem, obiad, kolację, serwis kawowy i wynajem Sali. Oferty należy dostarczyć osobiście do Zamawiającego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament koordynacji Projektów Europejskich Lublin, ul. Stefczyka 3B pokój 02 lub przesłać na adres e-mail : agnieszka.wenerska@lubelskie.pl do dnia 19 października 2012 r. do godziny 10:00.

                                            Data wprowadzenia informacji: 2012. 10. 16.


Zamówienie na usługę hotelarsko- restauracyjną wraz z wynajęciem dwóch sal w dniach 24 - 25 września 2012 r. w Nałęczowie

 

W związku z organizacją w Nałęczowie  2 - dniowego szkolenia dla Lokalnych Grup Działania na temat wypełniania wniosków w małych projektach. Termin realizacji przedsięwzięcia 24 - 25 września 2012 r. Proszę o przedstawienie oferty cenowej na usługę noclegową wraz ze śniadaniem, zapewnieniem kolacji i obiadu, serwisu kawowego oraz dwóch sal.

        Wykonawca powinien zapewnić dwie sale z rzutnikami multimedialnymi, nagłośnieniem i miejscami siedzącymi, każda z sal musi pomieścić minimum 20 osób,  nocleg w pokojach jednoosobowych  wraz ze śniadaniem, kolację i dwa obiady oraz serwis kawowy wraz z kruchymi ciasteczkami i napojami dostępny prze cały czas w godzinach trwania szkolenia w dniach od 24 do 25  wrzesnia w Nałęczowie ,  liczba korzystająca z noclegów 33 osoby. Proszę również o podanie ceny od osoby z rozbiciem na usługę hotelarską wraz ze śniadaniem, obiad, kolację i serwis kawowy, salę . Oferty należy dosterczyc osobiście do zamawiającego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Koordynacji Projektów Europejskich Lublin ul Stefczyka 3b pokój 02  lub przesyłać  na adres e-mail: radoslaw.orgasinski@lubelskie.pl. do dnia 7 września 2012 r. do godziny 12:00 

Kontakt:

Radosław Orgasiński - Starszy  Specjalista ds. KSOW

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Koordynacji Projektów Europejskich

ul. Stefczyka 3b, tel. 81 544 16 873

                                                  Data wprowadzenia informacji: 2012. 09. 04.


Pytanie o wycenę usługi dotyczącej wynajmu
 namiotów wraz z wyposażeniem w ławki i stoły

Miejscowość: Janowiec

Miejsce: Muzeum Zamek w Janowcu

Termin: 15 lipca 2012 r.

 

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizuje zadanie – Wojewódzki Finał XII Edycji Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” na najlepszy regionalny produkt żywnościowy.

W związku z powyższym zwracam się z pytaniem o koszt wynajmu:

 • dwóch namiotów o łącznej powierzchni 600 m2 (550 m2 i 50 m2);
 • 50 szt. ławek (o długości ok. 3 m);
 • 70 sz. stołów (o długości ok. 3 m i szerokości ok. 1 m).

Proszę o podanie ceny netto oraz brutto. 

 

Proszę aby w cenę usługi został wliczony koszt transportu, montażu i demontażu.

Namioty należy przygotować wraz z wyposażeniem do dnia 15 lipca br. do godz. 7.00. 

Głównym kryterium wyboru Wykonawcy będzie cena.

Po wyborze wykonawcy z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa.

 

Odpowiedzi należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2012 r. do godziny 10.00

Z poważaniem

Dorota Frysztak
Departament Koordynacji Projektów Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
tel. 81 44 16 873

                                                       

                                              Data wprowadzenia informacji: 2012. 06. 27.


 W związku z organizacją konferencji w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, w dniu 23 czerwca 2012 r. zwracam się z zapytaniem cenowo-ofertowym na zapewnienie wyżywienia dla 100 osób. W cenę usługi należy również wliczyć obsługę oraz zapewnienie dowozu zamówienia na miejsce.  Obiad planowany jest około godziny 15.00.  Kalkulację proszę przedstawić w kwocie brutto.

Zakres zamówienia obejmuje:

v  I danie: rosół z kołdunami dla 100 osób;

v  II danie: ziemniaki opiekane, devolay z żółtym serem, surówka ze świeżych warzyw dla 100 osób;

v  deser: szarlotka z bitą śmietaną i lodami dla 100 osób;

v  napoje zimne: sok pomarańczowy, jabłkowy, woda mineralna gazowana i niegazowana.

Dodatkowo w formie szwedzkiego stołu dla grupy 100 osób:

v  2 rodzaje sałatek;

v   mini kanapeczki;

v  mix owoców: banany, jabłka, kiwi.

Przy kalkulacji proszę o przedstawienie dwóch opcji: jedna z powyższym zakresem zamówienia, druga zawierająca również kawę/herbatę, śmietankę do kawy, cukier, cytrynę, ciasteczka podczas przerwy kawowej ok. godziny 12. 15. 

Odpowiedzi na zapytanie cenowo-ofertowe proszę przesłać na adres: dorota.frysztak@lubelskie.pl do dnia 12 czerwca 2012 r.  

                                                          Data wprowadzenia informacji: 2012. 06. 08.


W dniu 3 czerwca 2012 r. w Pszczelej Woli Gmina Strzyżewice odbędzie się VII Lubelskie Miodobranie. Proszę o składanie ofert cenowych związanych z dostarczeniem i wypożyczeniem sceny oraz oświetlenia, montażem i obsługą techniczną.

Specyfikacja sceny i oświetlenia:Scena o wymiarach 10 x 6 m. lub o zbliżonych wymiarach, oświetlenie:- 12 x PAR 64 - pulpit sterowniczy wraz z dodatkami- maszyna do dymu,- 2 x PC,- reflektor prowadzący.

Oferty proszę przesłać e-mail  radoslaw.orgasinski@lubelskie.pl. do dnia 28 maja do godz. 8:30.

Kontakt:

Radosław Orgasiński - Starszy  Specjalista ds. KSOW

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Koordynacji Projektów Europejskich

ul. Stefczyka 3b, tel. 81 544 16 873

                                                      Data wprowadzenia informacji: 2012. 05. 24.


 

W dniu 3 czerwca 2012 r. w Pszczelej Woli Gmina Strzyżewice odbędzie się VII Lubelskie Miodobranie. Proszę o składanie ofert cenowych związanych z dostarczeniem i wypożyczeniem nagłośnienia, montażem i obsługą techniczną.

 Parametry nagłośnienia:

 • kolumny średnio wysoko tonowe,  4 sztuki;
 • kolumny nisko tonowe, 4 sztuki;

        łączna moc kolumn 6000W lub wyższa;

 • odsłuch sceniczny sztuk 4;
 • wzmacniacze mocy: sztuk 3;
 • mixer  01v96  24ch  sztuk 1;
 •  mikrofon bezprzewodowy ew 100  sztuk 4;

     czestotliwość pracy 790-820 MhZ lub zbliżonej

 • mikrofon bezprzewodowy  4 sztuk

     czestotliwość pracy 700-850 MhZ  lub zbliżonej

 • mikrofony do nagłośnienia perkusji audio-technica stopa, werbel, tom 3szt, mikrofony pojemnościowe 2szt. zestaw 1;
 • statywy mikrofonowe 8 sztuk; statyw mały 3szt., statyw duży 5szt.;
 • okablowanie: kable mikrofonowe, kable głośnikowe, kable zasilające na scenie, zestaw 1;
 • rozdzielnia elektryczna 3x32A,1 sztuka;
 • kabel zasilającey 50m, 5x4mm przekrój, 1 sztuka;
 • kabel multicore 30m, 24 kanały, 1 sztuka;
 • kabel multicore 10M, 10 kanałów,1 sztuka.

Oferty proszę przesłać e-mail  radoslaw.orgasinski@lubelskie.pl. do dnia 28 maja do godz. 8:30.

Kontakt:

Radosław Orgasiński - Starszy  Specjalista ds. KSOW

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Koordynacji Projektów Europejskich

ul. Stefczyka 3b, tel. 81 544 16 873

 

                                                       Data wprowadzenia informacji: 2012. 05. 24.


Zamówienie na usługę hotelarską w dniach 3-6 czerwca 2012 r. w Nałęczowie

 

W związku z organizacją w Nałęczowie 3 - dniowej międzynarodowej konferencji  „ Znaczenie Zielonych Szlaków Greenways dla rozwoju potencjału turystycznego obszarów wiejskich krajów Grupy Wyszehradzkiej”. Termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia 4 czerwca,  zakończenie 6 czerwca 2012 r. Proszę o przedstawienie oferty cenowej na usługę noclegową wraz ze śniadaniem.

        Wykonawca powinien zapewnić  noclegi wraz ze śniadaniem w Nałęczowie w pokojach jednoosobowych i dwuosobowych w dniach od 3 do 6  czerwca,  liczba korzystająca z noclegów 80 osób. Proszę o podanie ilości dostępnych pokoi jednoosobowych i dwuosobowych. Proszę również o podanie jednolitej ceny za usługę hotelarską od osoby niezależnie czy jest to pokój jedno czy dwuosobowy do dnia 22 kwietnia 2012 r na adres e-mail: radoslaw.orgasinski@lubelskie.pl. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykorzystaną ilość miejsc noclegowych.

 

Kontakt:

Radosław Orgasiński - Starszy  Specjalista ds. KSOW

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Koordynacji Projektów Europejskich

ul. Stefczyka 3b, tel. 81 544 16 873

 

                                          Data wprowadzenia informacji: 2012. 04. 16.


W związku z organizacją wyjazdu na XVIII Międzynarodowe Targi „Prod Expo”
w terminie 2-6 kwietnia 2012 r. w Kijowie na Ukrainie dla przedstawicieli Województwa Lubelskiego zwracam się z zapytaniem o cenę usługi obejmującej wynajem autokaru wraz z kierowcą oraz przewóz grupy do 35 osób w obie strony. W przypadku mniejszej liczby osób zostaną poniesione koszty za faktyczną liczbę uczestników – lista obecności.

 

Koszty parkingów, opłat za autostrady, ubezpieczenia NNW pasażerów, wyżywienia oraz noclegów dla kierowcy pokrywa przewoźnik. Miejscem wyjazdu oraz powrotu jest Lublin.

 • Wyjazd z Lublina - w dniu 2 kwietnia 2012 r.
 • Wyjazd z Kijowa  -  w dniu 6 kwietnia 2012 r.

 

Wymogi dotyczące autokaru:

 • Autokar wyposażony w toaletę, klimatyzację oraz barek;

 

 • Aktualne badanie techniczne;

 

 • Siedzenia odchylane.

 

Uprzejmie proszę o odpowiedź do dnia 21.02. 2012 r. do godziny 9:00. 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Dorota Frysztak

podinspektor ds. KSOW

e-mail: dorota.frysztak@lubelskie.pl

tel. (81) 441 68 73

 

                                                Data wprowadzenia informacji: 2012. 02. 16.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009