Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

lubelskie (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

                Lista produktów tradycyjnych:

  •  Służy rozpowszechnianiu informacji dotyczących wytwarzania produktów tradycyjnych.
  •  Nie jest instrumentem ochrony nazw produktów. Wpis nazwy produktu odnoszącej się do obszaru geograficznego na Listę Produktów Tradycyjnych nie stanowi uznania pochodzenia tego produktu z obszaru, do którego nawiązuje nazwa. Na liście, o ile będzie to oczywiście uzasadnione tradycją wytwarzania danego wyrobu, mogą pojawić się produkty o identycznych nazwach, które pochodzą z różnych regionów Polski.
  •  Stwarza wytwórcom produktów tradycyjnych możliwość ubiegania się o udzielenie odstępstw od obowiązujących i prawnie uregulowanych wymogów produkcyjnych (weterynaryjnych, higienicznych lub sanitarnych). Odstępstwa te muszą wynikać ze stosowania przez producentów niezmiennych, tradycyjnych metod wytwarzania. Udzielenie tego typu odstępstw nie może wpływać negatywnie na jakość zdrowotną produktu.
  • Ma na celu pogłębienie wiedzy konsumentów na temat tradycyjnej żywności i polskiego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie ich zainteresowania tego typu produktami i można liczyć, że przyczyni się do wzrostu dochodów wytwórców tradycyjnego jadła.

Podstawą wpisu produktu na Listę Produktów Tradycyjnych jest jakość lub też wyjątkowe cechy i właściwości wynikające ze stosowania tradycyjnych metod produkcji. Za tradycyjne metody produkcji uważa się te wykorzystywane, od co najmniej 25 lat. Zatem niezależnie od nazwy produktu oraz jego ewentualnego związku z regionem podstawą wpisu jest wykazanie 25 letniej tradycji wytwarzania produktu.

Zgłaszane produkty mogą posiadać specyficzny charakter oraz w sposób klarowny odróżniać się od innych produktów. Jeśli produkty posiadają ścisły związek z regionem, ale nie mogą wykazać 25 letniej tradycji wytwarzania nie mogą być wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych. W nazwach produktów mogą być wykorzystane nazwy regionu, konkretnego miejsca czy kraju.

Lista Produktów Tradycyjnych, jest publikowana na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz każdorazowo po jej aktualizacji w Biuletynie Informacyjnym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podstawową korzyścią wynikającą ze stworzenia Listy Produktów Tradycyjnych oraz realizacji zadań opisanych w strategii jest pokazanie – zarówno konsumentom, jak
i samym producentom – jak ogromne jest bogactwo naszego kraju w zakresie produkcji tradycyjnej żywności.

Wszystkich Państwa gorąco zachęcamy do korzystania z możliwości, jakie daje nam prawodawstwo polskie i unijne w zakresie rozpowszechniania i promocji naszych regionalnych oraz tradycyjnych produktów. Zapraszamy do składania wniosków o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych, abyśmy mogli nadal pokazywać bogactwo tradycji kulinarnych naszego województwa.

Lista produktów tradycyjnych Województwa Lubelskiego:

https://www.lubelskie.pl/rolnictwo-i-srodowisko/rozwoj-obszarow-wiejskich/produkty-tradycyjne/

 

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009