Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

lubelskie (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Promocja i rejestracja produktów na szczeblu krajowym – Lista Produktów Tradycyjnych

Wytwarzanie, ochrona i promocja żywności wysokiej jakości odgrywają w naszym kraju coraz bardziej znaczącą rolę. Działania te przyczyniają się do zróżnicowania zatrudnienia na obszarach wiejskich tworząc na wsi pozarolnicze źródła utrzymania oraz zwiększają dochody producentów rolnych. Ma to ogromne znaczenie, w szczególności dla obszarów odległych lub obszarów
o niekorzystnych warunkach gospodarowania gdyż zapobiega wyludnianiu się tych terenów. Za sprawą systemu ochrony i promocji produktów regionalnych i tradycyjnych chroni się także dziedzictwo kulturowe wsi, co w dużym stopniu przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności terenów wiejskich poprzez rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej.

Wpisanie wyrobu na Listę Produktów Tradycyjnych zwiększa konkurencyjność i może również być ważnym elementem oddziaływania na potencjalnego klienta. Produkt taki współtworzy wizerunek obszaru, z którego się wywodzi i tym samym zachęca do odwiedzenia danego regionu przyczyniając się do rozwoju turystyki.

Informacje szczegółowe dotyczące wpisu na Listę Produktów Tradycyjnych otrzymają Państwo w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Rolnictwa i Środowiska, ul. Marii Skłodowskiej - Curie, 20 – 029 Lublin, tel. (81) 44 – 16 – 538.

Upoważnienie do stworzenia i prowadzenia Listy Produktów Tradycyjnych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarte zostało w Ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. 2005 r. Nr 10, poz. 68 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i z 2009 r. Nr 216, poz. 1368).
Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009