Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

lubelskie (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Energia odnawialna

 Właściwe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) to wciąż jeden z najważniejszych elementów idei zrównoważonego rozwoju, które może przynieść wymierne efekty i korzyści, m.in. oszczędzanie zasobów surowców energetycznych, poprawa stanu środowiska, redukcja odpadów, jak i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego.

Województwo lubelskie posiada znaczne zasoby różnych rodzajów OZE, możliwych do wykorzystania głównie w energetyce rozproszonej. Jednak ich udział w produkcji energii elektrycznej w regionie jest bardzo mały. W 2006 roku wyniósł on 7,14 GWh, co stanowiło zaledwie 0,4% produkcji. Dominującym źródłem „zielonej energii” w województwie były dotychczas rzeki. Od kilku lat zauważa się jednak tendencję do zmiany tych relacji na rzecz pozostałych źródeł (udział wód spadł w tym względzie z 51% w roku 2005 do ok. 45% w roku 2006).

Analizując zasoby odnawialnych źródeł uznaje się, że największe możliwości pozyskania i wykorzystania ma na Lubelszczyźnie biomasa. Poleca się szczególnie wykorzystanie roślin z celowych upraw (np. kukurydza, rzepak, itp.) oraz odpadów poprodukcyjnych w celu pozyskania biogazu do produkcji energii elektrycznej bądź cieplnej. Najnowszy projekt Polityki energetycznej Polski - Strategia do 2030 roku proponuje lokalizację biogazowni rolniczej w każdej gminie do roku 2020. W przypadku udokumentowania istnienia innych znacznych źródeł energii (np. wód geotermalnych) możliwych do wykorzystania, kierunek rozwoju odnawialnych źródeł na Lubelszczyźnie może ulec zmianie.

Możliwości rozwoju poszczególnych dziedzin energetyki na bazie źródeł odnawialnych w regionie nie zależą tylko od wielkości zasobów i warunków ich występowania, lecz również od uregulowań prawnych w zakresie ochrony przyrody i ustalonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego zasadami gospodarowania przestrzenią.

Samorząd Województwa czyni starania w kierunku poszerzenia zakresu informacji dotyczących możliwości wykorzystania lokalnych źródeł oraz promuje tę ideę. Swoje zadania realizuje m.in. w ramach działalności Zespołu Doradczo-Konsultacyjnego ds. Energii Odnawialnej przy Zarządzie Województwa Lubelskiego [www.energia.lubelskie.pl]. Dostrzega także szansę w aktywizacji samorządów gminnych, do których należy planowanie energetyczne w gminie.

 

 

 

 

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009